در منوی محصولات این سایت ویدئوهای آموزشی ارزشمندی با قیمت مناسب در زمینه تحلیل آماری خواهید دید
برای سفارش انجام فصل 4 پایان نامه با نرم افزار SPSS یا سایر نرم افزارهای آماری از طریق لینک پایین صفحات سایت برای ما پیام بفرستید
“اطمینان شرق” یک شرکت آماری دارای گرید مرکز آمار ایران، نماد اعتماد الکترونیک و تجربه 14 ساله است
مراقب برخی افراد سودجو که بدون داشتن تخصص آماری اقدام به قبول سفارش تحلیل با SPSS می کنند، باشید …
…. این افراد، پس از اخذ وجه قادر به پشتیبانی تا زمان دفاع پایان نامه و رفع ایرادات اساتید نیستند و به تماس های شما پاسخ نخواهند داد !! …..
…. این اشخاص اکثرا فاقد تلفن ثابت و آدرس دقیق دفتر کار بوده و هیچ نوع نظارتی از جانب نهادهای قانونی کشور را نپذیرفته اند.
سوالات خود در خصوص هر مطلبی که در سایت مطالعه می کنید را در بخش دیدگاه (در انتهای مطلب) درج نمایید تا به آن پاسخ دهیم. از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوالتان مطلع خواهید شد.
@جایزه دارید اگر مطمئن تر از ما یافتید ! @
روایی پرسشنامه

.

 

فهرست مطالب  (کلیک کنید تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود):

فیلم بیان مفهوم پایایی و روایی

1- انواع روش های بررسی پایایی پرسشنامه یا  قابليت اعتماد

1- الف) اجراي دوباره آزمون يا روش باز آزمايي

1- ب) روش موازي يا استفاده از آزمون هاي همتا

1- ج) روش تنصيف (دو نيمه كردن)

1- د) روش كودر- ريچاردسون

1- ه‍) روش آلفاي كرونباخ

1- و) عوامل موثر بر ضريب قابليت اعتماد

2- انواع روایی یا اعتبار  پرسشنامه

۲- الف) روایی محتوا

۲- ب) روایی ملاکی

۲-ج) روایی سازه

۲-د) اعتبار عاملی یا روایی عاملی

آموزش ویدئویی آلفای کرونباخ با spss و اکسل

 

قابليت اعتماد (پايايي يا Reliability)  و همچنين اعتبار (روايي يا Validity) يك پرسشنامه يا ابزار اندازه گيري، از موضوعات بسيار مهم در امر جمع آوري اطلاعات و مشاهدات مي باشد و لازم است با روشهای آماری اثبات شود که پرسشنامه استفاده شده در پایان نامه ما پایا و روا است.

حال اینکه پایایی و روایی چیست، موضوعی است که در این مقاله تصویری به آن می پردازیم، بنابراین محکم بنشینید. اما هیچ چیز همانند یک فیلم نمی تواند اطلاعات و دانش را منتقل کند! بنابراین قبل از مطالعه متون این صفحه بهترین کار دیدن ویدئوی 6 دقیقه ای زیر است{برو به فهرست}:

 

فیلم بیان مفهوم پایایی و روایی

امید است با دیدن ویدئو زیر مفهوم پایایی و روایی به خوبی برایتان روشن شود و یاد گیری این مفاهیم را از شرکت آماری اطمینان شرق یادگاری داشته باشید 🙂

 

 

برای یادگیری نحوه محاسبه پایایی با SPSS و یا با Excel آموزش آلفای کرونباخ را کلیک نمایید. و برای دریافت فایل اکسل ورود داده های پرسشنامه وارد کردن داده های پرسشنامه را کلیک نمایید. چنانچه درخواست دریافت مشاوره دارید به ما واتس آپ سروش بزنید.{برو به فهرست}

تصویر زیر نیز به زیبایی مفاهیم پایایی و روایی را بیان می کند، به آن دقت نمایید:

روایی پرسشنامه

حال به تفصیل به شرح روشهایی پایایی و روایی می پردازیم. ابتدا شرح کامل روشهای بررسی پایایی پرسشنامه و سپس شرح روشهای بررسی روایی پرسشنامه ذکر می گردد.

1- پایایی پرسشنامه یا  قابليت اعتماد

قابليت اعتماد كه واژه هايي مانند پايايي، ثبات و اعتبار  براي آن به كار برده مي‌شود و معادل انگليسي آن Reliability است، يكي از ويژگي هاي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه يا مصاحبه يا ساير آزمون هاي علوم اجتماعي) است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد. از جمله تعريف هايي كه براي قابليت اعتماد ارائه شده است مي توان به تعريف ارائه شده توسط ايبل و فريسبي (1989) اشاره كرد: «همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است.»

با توجه به اين امر معمولا دامنه ضريب قابليت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي وي را مي سنجد.

لازم به ذكر است كه قابليت اعتماد در يك آزمون مي‌تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري شيوه هاي مختلفي به كار برده مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به الف- اجراي دوباره (روش باز آزمايي) ، ب- روش موازي (همتا) ، ج- روش تصنيف (دو نيمه كردن)  ، د- روش كودر- ريچاردسون و ساير اشاره كرد.{برو به فهرست}

حال هر یک از این روشها را شرح می دهیم:

1- الف) اجراي دوباره آزمون يا روش باز آزمايي

اين روش عبارت است از ارائه يك آزمون بيش از يك بار در يك گروه آزمودني تحت شرايط يكسان. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد با اين روش، ابتدا ابزار اندازه گيري بر روي يك گروه آزمودني اجرا شده و سپس در فاصله زماني كوتاهي دوباره در همان شرايط، آزمون بر روي همان گروه اجرا مي‌شود. نمرات بدست آمده از دو آزمون مورد بررسی قرار گرفته و ضريب همبستگي آنها محاسبه مي‌شود.{برو به فهرست}

اين ضريب نمايانگر قابليت اعتماد (پايايي) ابزار است. روش بازآزمايي براي ارزيابي ثبات مولفه هاي يك ابزار اندازه گيري به كار مي‌رود ولي با اين اشكال نيز روبه رو است كه نتايج حاصله از آزمون مجدد مي‌تواند تحت تاثير تمرين (تجربه) و حافظه آزمودني قرار گرفته و بنابراين منجر به تغيير در قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري گردد.

1- ب) روش موازي يا استفاده از آزمون هاي همتا

يكي از روشهاي متداول ارزيابي قابليت اعتماد در اندازه گيري هاي رواني- تربيتي استفاده از آزمون هاي همتا است كه شباهت زيادي با يكديگر دارند ولي كاملا يكسان نيستند.

ضريب قابليت اعتماد بر اساس همبستگي نمرات دو آزمون همتا به دست مي‌آيد.  خطاهاي اندازه گيري و كمبود يا عدم وجود همساني ميان دو فرم همتاي آزمون (تفاوت در سوالات يا محتواي آن‌ها) قابليت اعتماد را كاهش مي‌دهد.{برو به فهرست}

ممكن است فرم هاي همتا به طور همزمان ارائه نگردد. در اين صورت قابليت اعتماد هم شامل ثبات و همساني مي‌شود. اگر فاصله اجراي فرم هاي همتا زياد باشد و تغييراتي در ضريب قابليت اعتماد مشاهده گردد، ممكن است كه اين تغيير مربوط به عوامل فردي (آزمودني ها)، همتا نبودن آزمون ها و يا تركيبي از هر دو باشد.

1- ج) روش تنصيف (دو نيمه كردن)

اين روش براي تعيين هماهنگي دروني يك آزمون به كار مي‌رود. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد با اين روش، سوال هاي (اقلام) يك آزمون را به دو نيمه تقسيم نموده و سپس نمره سوال هاي نيمه اول و نمره سوال هاي نيمه دوم را محاسبه مي‌كنيم. پس از آن همبستگي بين نمرات اين دو نيمه را بدست مي‌آوريم. ضريب همبستگي به دست آمده براي ارزيابي قابليت اعتماد كل آزمون مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد كل آزمون از فرمول -اسپيرمن- براون- براي اين مورد استفاده مي‌شود:

(1+همبستگي بين دو نيمه)    /    2 * همبستگي بين دو نيمه  = ضريب قابليت اعتماد كل آزمون

براي مثال آزموني با 80 سوال به 35 دانشجوي سال اول ارائه شده است. آزمون به دو نيمه (40 سوال) تقسيم شده است. همبستگي ميان نمرات دو تست r=0.7  مي‌باشد. قابليت اعتماد كل آزمون به قرار زير است {برو به فهرست}

2*0.7 / (1+0.7) = 0.82 = ضريب قابليت اعتماد كل آزمون

1- د) روش كودر- ريچاردسون

كودر و ريچاردسون دو فرمول را براي محاسبه هماهنگي دروني آزمون ها ارائه نموده اند. فرمول اول برآوردي از ميانگين ضرايب قابليت اعتماد براي تمام طرق ممكن تنصيف (دو نيمه كردن) را به دست مي‌دهد.

روش کودر ریچاردسون

 

براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد با اين روش، نيازي به داشتن نسبت پاسخ هاي صحيح و غلط نيست، بلكه در دست داشتن واريانس نمره هاي كل و ميانگين نمرات كفايت مي‌كند.{برو به فهرست}

براي مثال، آزموني داراي 40 سوال است. اين آزمون به گروهي از دانش آموزان داده شده است. ميانگين نمره هاي آزمون 25 و واريانس كل 26 محاسبه شده است. سطح دشواري سوال ها نيز يكسان است. ضريب قابليت اعتماد اين آزمون به قرار زیر می باشد:

فرمول پایایی

1- ه‍) روش آلفاي كرونباخ

يكي ديگر از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد استفاده از فرمول كرونباخ است که بسیار معروف و بین دانشگاهیان ایرانی رایج می باشد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمونهايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.

مقدار صفر اين ضريب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابليت اعتماد كامل است.

روش آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه با گزینه های دو ارزشی صفر و یک و همچنین برای گزینه های چند ارزشی طیف لیکرت مورد استفاده قرار می گیرد. البته باید دقت داشته باشید که فقط سوالات با گزینه های مشابه را می توانید در هر بار اجرای آزمون در نرم افزار مورد آزمون قرار دهید.

از آنجایی که در یکی از صفحات این وب سایت به صورت مبسوط و کامل و با ارائه فیلم، روش و فرمول محاسبه ضریب آلفای کرونباخ را ذکر کرده ایم، شما را به آن صفحه ارجاع می دهیم {برو به فهرست} :

آموزش محاسبه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS و Excel

1- و) عوامل موثر بر ضريب قابليت اعتماد

ضريب قابليت اعتماد يك آزمون تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد كه عبارتست از :

1- طول آزمون: علي الاصول آزمون هاي طولاني تر از قابليت اعتماد بالاتري در مقايسه با آزمون هاي كوتاه برخوردارند. براي مثال ضريب قابليت اعتماد يك آزمون 60  سوالي مي‌تواند بيشتر از يك آزمون 40  سوالي باشد.

2- سوال هاي مشابه از نظر محتوا و با سطح دشواري متوسط، قابليت اعتماد آزمون را افزايش مي‌دهد.

3- ماهيت متغير اندازه گيري شده نيز ضريب قابليت اعتماد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.  {برو به فهرست}

لازم به ذكر است كه ضريب قابليت اعتماد در تفسير نتايج مهم بوده و شرط اساسي در انتخاب يك پرسشنامه است.

2- روایی پرسشنامه  یا  اعتبار

مفهوم اعتبار (روايي) به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي‌توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد.

براي مثال يك آزمون رياضي ممكن است براي سنجش توانايي رياضي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي از اعتبار لازم برخوردار باشد اما براي سنجش توانايي رياضي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي فاقد اعبتار باشد. {برو به فهرست}

روش هاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه گيري وجود دارد كه در اين جا به اختصار در مورد هر يك توضيح داده خواهد شد؛

2- الف) روایی محتوا

اعتبار محتوا (روایی محتوا) نوعي اعتبار است كه معمولا براي بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه گيري به كار برده مي‌شود. به عنوان مثال براي يك آزمون پيشرفت تحصيلي بايد اعتبار محتواي آن را مورد نظر قرار داد.

اعتبار محتواي يك ابزار اندازه گيري به سوال هاي تشكيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سوال هاي ابزار معرف ویژگي ها و مهارت هاي ويژه اي باشد كه محقق قصد اندازه گيري آن‌ها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا است. براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار (مانند طراحي پرسشنامه) چنان عمل كرد كه سوال هاي تشكيل دهنده ابزار معرف قسمت هاي محتواي انتخاب شده باشد.{برو به فهرست}

بنابراين اعتبار محتوا ويژگي ساختاري ابزار است كه همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي‌شود. اعتبار محتواي يك آزمون معمولا توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود. از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد.

2- ب) روایی ملاكي

اعتبار (روایی) ملاكي عبارتست از كارآمدي يك ابزار اندازه گيري در پيش بيني رفتار يك فرد در موقعيت هاي خاص. براي اين منظور عملكرد هر فرد در آزمون با يك ملاك مقايسه مي‌شود. به عبارت ديگر اعتبار ملاكي يك ابزار اندازه گيري عبارتست از همبستگي بين نمرات آزمون و نمره ملاك.

اعتبار ملاكي بر دو نوع است:

1- اعتبار پيش بين    ،    2- اعتبار همزمان

1-اعتبار پيش بين:

در اندازه گيري هاي رواني- تربيتي، اعتبار پيش بين عبارتست از بررسي رابطه نمره هاي آزموني كه برخي ويژگي ها را مي سنجد و آن چه ادعاي پيش بيني آن را دارد. اعتبار پيش بين مي‌تواند به وسيله رابطه عملكرد در يك آزمون با آزمون ملاك رفتاري به دست آيد. به عبارت ديگر ضريب همبستگي نمره هاي حاصل از اجراي آزمون با نمره هاي متغير ملاك، نمايانگر اعتبار پيش بين است.

براي مثال در يك تحقيق، 882 مرد و زن به يك آزمون رغبت شغلي پاسخ گفته اند. آزمودني ها 12 ساله بودند و در 19 سالگي مجدد مورد بررسي قرار گرفتند. 51 درصد به شغلي كه در آزمون انتخاب كرده بودند اشتغال داشتند. اين داده ها اعبتار پيش بين اين ابزار را نشان مي‌دهد.

2- اعتبار همزمان:

اعتبار همزمان در مواردي به كار مي‌رود كه داده هاي حاصله از دو اندازه گيري در يك زمان در دسترس باشد. در اين گونه موارد عملكرد در يك آزمون به عملكرد در آزمون ديگر مرتبط مي‌گردد. اين فرايند اعتبار همزمان ناميده مي‌شود.{برو به فهرست}

اعتبار همزمان در مواردي محاسبه مي‌شود كه هدف جانشين كردن يك ابزار اندازه گيري به جاي ابزار ديگري باشد. اين امر بيشتر به علت ملاحظات مربوط به سهولت اجراي آزمون يا جانشين كردن يك آزمون كوتاهتر به جاي يك آزمون طويل تر است. در اين مورد نيز ضريب همبستگي بين نمره هاي حاصل از اجراي آزمون با نمره هاي بدست آمده از اجراي آزمون ديگر يا اندازه هاي حاصل از اندازه گيري ديگري كه همزمان به عمل آمده است به عنوان ميزان اعتبار اندازه گيري به كار مي‌رود.

2-ج) روایی سازه

اعتبار سازه (روایی سازه) يك ابزار اندازه گيري نمايانگر آن است كه ابزار اندازه گيري تا چه اندازه يك سازه يا خصيصه اي را كه مبناي  نظري دارد مي سنجد. در بررسي اعتبار سازه بايد به تدوين فرضيه هايي درباره مفاهيم اندازه گيري شده، آزمودن اين فرضيه ها و محاسبه همبستگي نتايج با اندازه گيري اوليه پرداخت. اگر ضريب همبستگي حاصله بالا باشد اعتبار سازه افزايش مي‌يابد ولي اگر همبستگي معني دار نباشد علت را مي‌توان به عوامل زير نسبت داد:

1- جمع آوري داده ها با اشكال همراه بوده است.

2- پيش بيني و فرضيه ها غلط بوده است.

3- ابزار، خصيصه مورد نظر را اندازه گيري نمي‌كند.

اگر چه فرايند برقراري اعتبار سازه امر بي انتهايي است ولي محقق يا سازنده آزمون مي‌تواند اعتبار سازه يك آزمون را در موقعيت هاي خاص نشان دهد.

از جمله شيوه هايي كه براي تعيين اعتبار سازه به كار مي‌رود موارد زير است:

1- تفاوت هاي گروهي:

اگر نظريه اي تفاوتي را بين گروهها (يا هيچ تفاوتي را) در نمرات آزمون پيش بيني كند، آزموني كه اين تفاوت را نشان دهد (يا ندهد) داراي اعتبار سازه است. براي مثال پيش بيني مي‌شود كه كودكان و بزرگسالان در بلوغ اجتماعي با هم تفاوت دارند. بنابراين اگر آزموني كه براي اندازه گيري خصيصه بلوغ اجتماعي ساخته شده باشد، تفاوت معني داري را بين كودكان و بزرگسالان نشان دهد داراي اعتبار سازه است.

2- تغييرات:

چنانچه  نظريه اي پيش بيني كند كه خصيصه مورد اندازه گيري تحت تاثير زمان يا مداخله آزمايشي قرار مي گيرد، اگر نمرات آزمون اين تاثير را نشان دهد داراري اعتبار سازه است.  براي مثال اگر آزموني مهارت هاي كلامي را مي سنجد بايد با افزايش سن آزمودني ها نمرات افزايش يابد، يا اگر مداخله اجتماعي براي پرورش اين مهارت ها صورت گرفته باشد نمرات پيش آزمون و پس آزمون بايد تغييرات معني داري را نشان دهد.

3- روایی همگرا و واگرا (تشخيصي):

هر گاه يك يا چند خصيصه از طريق دو يا چند روش اندازه گيري شوند همبستگي بين اين اندازه گيري ها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم مي آورد. {برو به فهرست}

اگر همبستگي بين نمرات آزمون هايي كه خصيصه واحدي را اندازه گيري مي‌كند بالا باشد، آزمون ها داراي اعتبار همگرا مي‌باشد. چنانچه همبستگي بين آزمون هايي كه خصيصه هاي متفاوتي را اندازه گيري مي‌كند پايين باشد، آزمون ها داراي اعبتار تشخيصي يا واگرا است.

2-د) اعتبار عاملي یا روایی عاملی

اعتبار (روایی) عاملي صورتي از روایی سازه است كه از طريق تحليل عاملي به دست مي‌آيد. يك عامل، يك متغير فرضي (سازه) است كه نمرات مشاهده شده را در يك يا چند متغير تحت تاثير قرار مي‌دهد. هر گاه تحليل عاملي روي يك ماتريس همبستگي صورت گيرد آزمون هايي كه تحت تاثير عوامل خاصي قرار گرفته داراي بار عاملي بالا در آن عامل است.

 

ارائه مشاوره یا محاسبه در زمینه پایایی و روایی

چنانچه با توجه به توضیحات فوق همچنان سوالاتی در ذهن دارید، می توانید از محصول مشاوره تلفنی و پیامی  این شرکت آماری بهره ببرید یا اینکه محاسبه پایایی و روایی پرسشنامه خود را به ما بسپارید.

قابل ذکر است انجام محاسبات روایی صوری یا روایی سازه با نرم افزار SPSS و یا با نرم افزارهای معادلات ساختاری (لیزرل یا اسمارت پی ال اس) نیز از خدمات ماست.{برو به فهرست}

برای سفارش کار به این شماره وات ساپ بزنید:  09198180991

محصول آموزش محاسبه پایایی با آلفای کرونباخ از لینک زیر قابل دستیابی است:

آموزش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با SPSS و اکسل (فیلم)

 

منبع برخی مطالب فوق: كتاب روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تاليف دكتر زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازي. 1376، موسسه نشر آگه، تهران.

{برو به فهرست}

 

پایایی و روایی پرسشنامه، بیان مفاهیم با فیلم آموزشی
5 (100%) 4 votes
درباره سید مجتبی فرشچی

فوق ليسانس خود را از شهيد بهشتي تهران در رشته آمار- گرايش اقتصادي اجتماعي گرفته ام. به عنوان مديريت این شرکت آماري، مایلم خدماتی مطمئن در زمینه تحلیل آماری، مشاوره spss و آموزش spss به دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور ارائه دهیم.

41 دیدگاه در پایایی و روایی پرسشنامه، بیان مفاهیم با فیلم آموزشی
 1. عالی بود.
  سپاس بیکران..

 2. سلام برای گرفتن امید زندگی زنان مثلا یک شهر از روش اعتبار و پایایی استفاده میشود

  • سید مجتبی فرشچی 28 خرداد 1397 در 15:40 پاسخ

   سلام؛ تعیین امید زندگی زنان در یک شهر موردی نیست که با روشهای پایایی انجام گردد.
   اگر برای تعیین امید زندگی، پرسشنامه ای تهیه شده است، برای آن پرسشنامه مبحث پایایی یا روایی مطرح است و نیاز به اندازه گیری دارد.

 3. با سلام
  پايان نامم correlation است .سه تا متغير دارم و سه تا پرسشنامه جمعا ١٣٤ تا سوال و ١٢٠ نفر .براي گرفتن پايايي ، ايا بايد اطلاعات هر سوال را به صورت ديتاي عددي و تك تك براي هر شخص واردكنم؟ ونهايتا spss به من يك پايايي ميدهد؟
  چون يكي از پزسشنامه هام ،موافق و مخالفه و ضمنا scoring سوالا فرق ميكنه|ديتا طبق scoring وارد شود?
  متشكرم

  • سید مجتبی فرشچی 2 تیر 1397 در 12:22 پاسخ

   سلام؛ حتما باید دیتای تک تک سوالات به ازای هر شخص را وارد نرم افزار کنید. این در خصوص تمام کارها و تحلیلهای spss مصداق دارد.
   آموزش ویدئویی پایایی را در منو محصولات این سایت و توضیحات ذیل آنرا کامل مطالعه نمایید.
   ضمنا می توانید از ما بخواهید که فایل ورود داده را مطابق با پرسشنامه شما برایتان طراحی کنیم تا با خیال راحت، خودتان داده ها را وارد نرم افزار نمایید. زیرا اگر در این کار خطایی رخ دهد هفته ها وقت شما هدر می رود. برای این کار نیز به منو محصولات مراجعه نمایید

 4. سلام. ممنونم بسیار جامع بود.

 5. سلام، لطفا رابطه بین روایی و پایایی را بفرمائید. آیا روایی شرط پایایی است؟ یا پایایی شرط روایی؟کدام اولویت دارد؟ در پژوهش کدامیک اساسی تر است و چرا؟
  سپاسگذارم

  • سید مجتبی فرشچی 15 تیر 1397 در 20:14 پاسخ

   سلام؛ بین پایایی و روایی رابطه ای وجود ندارد. دو مساله مهم در خصوص یک پرسشنامه هستند. پرسشنامه ای ممکن است روا باشد اما پایا نباشد و یا بالعکس. هر دو مهم هستند و نمی شود گفت یکی اولویت بیشتری دارد.
   فیلم این صفحه را که خودم ضبط کرده ام ببینید. سعی کردم به زبان ساده و کاربردی این دو مفهوم مهم را توضیح بدهم.

 6. سلام ممنونم از توضیح تون.
  یکی اساتید گیر دادن که اولویت با کدومه و کدوم مهم ترند ؟

  • سید مجتبی فرشچی 16 تیر 1397 در 19:41 پاسخ

   سلام؛ به نظر من روایی مهم تر است. زیرا اول باید مطمئن شد که از دانش آموزانی که قصد داریم نمره ریاضی شان را ارزیابی کنیم، به جای سوالات درس ریاضی، سوالات درس علوم به آنان ندهیم. به عبارت دیگر پرسشنامه روا باشد و همان چیزی را اندازه بگیرد که هدف ماست.

 7. فراوان سپاس

 8. با عرض سلام و خسته نباشید لطفاً اگه میشه یه مقدار توضیح بدین با توجه به اینکه موضوع پایان نامه بنده رتبه بندی روش های تأمین مالیه آیا داده ها حتماً باید نرمال باشن یا نه؟
  و یا حالا که نرمال نیست میشه از طریق آزمون فریدمن اونارو رتبه بندی کرد؟
  ممنون

  • سید مجتبی فرشچی 7 مرداد 1397 در 22:16 پاسخ

   سلام؛ آزمون رتبه بندی فرید من یک آزمون ناپارامتری یا توزیع آزاد است و بنابراین نیازی نیست که داده های شما دارای توزیع نرمال باشند. پس با خیال راحت از این آزمون استفاده کنید
   در حالت کلی بدانیم که وقتی داده ها دارای توزیع نرمال نباشند، باید از معادل ناپارامتری آن آزمون آماری استفاده کرد.

 9. یک دنیا سپاس

 10. عرض سلام و قت بخیر
  سوالی از خدمتتون داشتم
  دلیل اینکه برای چک لیست پایایی روایی سنجیده نمی شود چیست؟؟

  • سید مجتبی فرشچی 20 مرداد 1397 در 21:33 پاسخ

   سلام؛ برای اینکه چک لیست، یک پرسشنامه نیست که پایایی و یا روایی نیاز داشته باشد. چک لیست یک ابزار استاندارد برداشت و جمع آوری داده نیست.

 11. سلام
  سپاس
  عالی بود

 12. سلام. در مورد پرسشنامه ای که سوالات آن هم کیفی و هم کمی هستند مثلا بعضی سوالات شامل گزینه های بلی خیر بوده و برخی سوالات به صورت توضیحی هستند و تعدادی از سوالات عددی هستند از کدام روش برای تعیین پایایی می توان استفاده کرد

  • سید مجتبی فرشچی 10 شهریور 1397 در 04:44 پاسخ

   سلام؛ قاعدتا باید تفکیک خوبی بین بخشهای پرسشنامه برقرار باشد. بخش جمعیت شناختی اول پرسشنامه را در محاسبه پایایی در نظر نمی گیرند. مهم سوالات اصلی پرسشنامه است.
   در سوالات اصلی گزینه های مشابه با هم در نرم افزار انتخاب شوند. مثلا بلی خیرها با هم و طیف لیکرت ۵ تایی ها هم با هم.

 13. با سلام
  می خواستم در مورد انجام روایی ملاکی ازتون سوال کنم
  اینکه برای ارزیابی روایی ملاکی یک پرسشنامه به وسیله پرسشنامه دیگر، باید پرسشنامه دوم(ملاک) را به همون تعداد نمونه پرسشنامه اول پخش کنیم؟

 14. با سلام
  در ارتباط با محاسبه روایی صوری به روش کمی با ذکر مثال لطفا توضیح دهید.
  اهمیت × فراوانی (به درصد)= نمره تأثیر
  فراوانی به درصد چگونه محاسبه می شود؟
  با تشکر

  • سید مجتبی فرشچی 14 شهریور 1397 در 16:36 پاسخ

   سلام. روایی صوری آزمون
   دراین روش به جای توجه به آزمون به ویژگی های ظاهری آزمون توجه می شود و هنگامی برقرار می شود که فردی آزمون را بررسی کند و نتیجه بگیرد که آین آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند. این فرد ممکن است یک آزمودنی یا یک متخصص باشد. اگرچه این نوع از روایی ضامن اندازه گیری دقیق نیست، ولی با انگیزش آزمودنی به پاسخگویی بر روایی نمرات حاصل از آزمون تاثیر دارد.
   برای بررسی روایی صوری آزمون از نمرات تأثیر آیتم استفاده می شود.
   همان طور که گفته شد برای بررسی روایی صوری از نظرات گروه نمونه هدف یا شرکت کنندگان تحقیق استفاده می شود و این قسمت از روایی آزمون نیازی به نظرات کارشناسان متخصص ندارد. برای بررسی نمرات تأثیر ابتدا از شرکت کنندگان خواسته می شود از تا میزان اهمیت هریک از گویه های پرسشنامه را در یک طیف لیکرتی ۵ قسمتی از ۱ (اصلا مهم نیست) تا ۵ (کاملاً مهم است) مشخص نمایند. کاملاً مهم است (امتياز ۵)، مهم است (امتياز ۴)، به طور متوسطي مهم است (امتياز ۳)، اندکي مهم است (امتياز ۲) و اصلاً مهم نيست (امتياز۱). سپس نمرات تأثیر از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
   اهمیت × فراوانی (به درصد)= نمره تأثیر
   برای پذیرش روایی صوری هر گویه، نمره تأثیر آن نبایستی کمتر از ۵/۱ باشد و فقط سؤالاتی از لحاظ روایی صوری قابل قبول هستند که نمره آن ها بالاتر از ۵/۱ باشد. یعنی اگر ۵ بیشترین فراوانی رو داشته باشد
   فراوانی ۵ رو بر تعداد تقسیم می کنیم و درصد به دست می آید و بعد در میزان اهمیتی که برای آ در نظر گرفته شده است ضرب می کنیم.

 15. با سلام
  اگر پرسشنامه به صورت فرم مصاحبه باشد و سوالات طبق فرمتی از قبل مشخص باشد به طوریکه تعدادی از سوالات از نوع سوال باز هستند و بقیه از نوع بسته که از مقیاس لیکرت تبعیت نمی کنند پایایی از چه روشی تعیین می شود؟

  • سید مجتبی فرشچی 17 شهریور 1397 در 17:52 پاسخ

   سلام؛ سوالات باز که پایایی ندارند.
   سوالات بسته هم آنهایی که گزینه هایی شبیه به هم دارند را می توانید در نرم افزار spss محاسبه پایایی انجام دهید. مثلا سه گزینه ای ها با هم و چهار گزینه ای ها هم با هم.

 16. سلام شما می تونید پرسشنامه طراحی کنید؟

  • سید مجتبی فرشچی 15 مهر 1397 در 18:09 پاسخ

   سلام علیکم؛ طراحی پرسشنامه را نمی توانیم انجام دهیم. زیرا یک کار تخصصی مربوط به رشته خود شماست و کار یک آمارگر نیست.
   فقط طراحی پرسشنامه های ahp را انجام می دهیم، زیرا شاخص ها و معیارها را می توانیم از متقاضی دریافت کنیم و بر اساس آنها طراحی کنیم.

 17. سلام .ممنون از اموزش مفیدتان
  من یک پرسشنامه ahp تهیه کردم که مقایسه دوبه دو ۲۱ معیار با هم است.معیار ها مربوط به بحث های تخصصی برق است و ۲۱۰ مقایسه در پرسشنامه آمده است.پرسشنامه چه طور باید اماده شود که پایایی و روایی داشته باشد.با توجه به اینکه سوالات کاملا تخصصی است و یک سری معیار است که مقایسه می شود.ممنون از راهنمایی.
  متشکر می شوم اگر ایمیل بفرمائید.

  • سید مجتبی فرشچی 15 مهر 1397 در 18:11 پاسخ

   سلام. توجه داشته باشید که پایایی و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های AHP که در آن مقایسات به صورت زوجی انجام می شود، معنایی ندارد. بلکه در این نوع پرسشنامه ها نرخ ناسازگاری ملاک عمل است. مقاله نرخ ناسازگاری را در سایت تخصصی ahp این شرکت به آدرس زیر بخوانید: http://www.expertchoice.ir

 18. با سلام ووقت بخیر خدمت شما
  ببخشید پرسشنامه ای در رابطه با دیابت دارم در دو نوبت پرسشنامه پر شده(هردوره۱۵۰ نفر) با ۸ سوال ۵مورد شناختی و ۳مورد رفتاری. گزینه های سوالات شامل۰، ۰.۲۵، ۰.۵، ۰.۷۵، ۱ هست.میخواستم لطفا راهنمایی کنید در spssچگونه تعریف بکنم. و از چه ازمونی استفاده کنم. آیا این طرح لیکرته؟باتشکر از لطف شما

  • سید مجتبی فرشچی 18 مهر 1397 در 15:31 پاسخ

   سلام بر شما. خدمت شما عرض کنم که محاسبه پایایی پرسشنامه جزئیات زیادی دارد. گزینه های شما ۵ تایی هست اما لیکرت نیست.
   بهتر است از ۰ تا ۱ که ۵ گزینه شماست را تبدیل به از ۱ تا ۵ کنین و بعد با استفاده از این آموزش ویدئویی پایایی و آلفای کرونباخ را حساب کنید:
   آموزش ویدئویی آلفای کرونباخ با اکسل و با spss
   ممکن است نرم افزار همان گزینه های شما را هم قبول کند، تست کنین.

 19. فاطمه رضایی 23 مهر 1397 در 09:35 پاسخ

  با سلام و احترام
  نحوه محاسبه پایایی به چه شکل است؟
  چطور Correlation نمرات محاسبه میشود؟
  اگر هر دو پرسشنامه (ملاک و اصلی) پاسخ های با رتبطه ۱، ۲، ۳ و ۴ داشته باشند، چه عددی باید محاسبه شود؟

  • سید مجتبی فرشچی 23 مهر 1397 در 16:27 پاسخ

   سلام. پایایی پس از ورود داده های پرسشنامه در spss با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه می گردد. محصول آموزشی ویدئویی را از منو محصولات ببینید یا این لینک: آموزش محاسبه پایایی پرسشنامه
   همبستگی نمرات با آزمون همبستگی پیرسون در spss اندازه گیری می شود. اما به نظر می رسد کار شما نیاز به تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری داشته باشد. اگر اینطور است این سایت ما را ببینید: http://www.lisrel.ir
   ضمنا ما آمادگی داریم تحلیل فصل ۴ شما را انجام داده و نتایج را برایتان ارسال کنیم. با دیدن نتایج متوجه خواهید شد که ما با چه آزمون هایی فرضیات شما را آزمون کرده ایم.

 20. راه های محاسب اعتبار چیه؟؟؟؟؟

 21. سلام. تشکر از سایت خوب و مفیدتون. می خواستم بدونم که معنی لغوی کاربرد این اصطلاح در روش تحقیق چیست. تشکر می کنم اگر من را راهنمائی کنید:
  ecological validity

  • سید مجتبی فرشچی 29 مهر 1397 در 16:28 پاسخ

   سلام. این سوال البته سوالی آماری نیست، اما تا جایی که می دانم عبارت ecological validity این معنی را دارد که نتایج مطالعه چقدر با نتایج در دنیای واقعی تطابق و تقارب دارد.

 22. با سلام و احترام
  من فرمول پایایی بازآزمون هولستی رو می خواستم بدونم
  ممنونم

 23. سلام
  من یه سوال داشتم
  امکانش هست بهم جواب بدین؟
  سوال من این هست
  درمطالعه ای که کنترل برای مطالعه تعریف شده، ایا می توان از تست هایی که برای زبان فارسی روا و پایا نشده استفاده کرد؟

  • سید مجتبی فرشچی 19 آبان 1397 در 00:50 پاسخ

   سلام. اگر پرسشنامه غیر استانداردی را می خواهید استفاده کنید، نظر استاد راهنما شرط است.
   اما توجه شود که قانون این است که یا پایایی و روایی را خودتان آزمون کنید یا اینکه از پرسشنامه استاندارد و تایید شده استفاده نمایید. بنابراین اگر از آن تستها می خواهید استفاده کنید باید روایی و پایایی را خودتان آزمون کنید.


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛ پس از مطالعه هر مطلب در سايت، مي توانيد سوالات خود را در بخش ديدگاه در پايين آن صفحه درج نماييد. ما پاسخ خواهيم داد و شما از طريق ايميل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهيد شد.

شرکت آماری اطمینان شرق

1
×
سلام. چنانچه قصد سفارش تحلیل دارید، می توانید از طریق واتس آپ {09198180991} با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
بر روی فلش ها کلیک نمایید تا زیر منوها نمایش داده شود