نمونه تحلیل آماری آناليز واريانس (آنوا) و مقايسات ميانگين

توضيح مهم: نمونه تحليل حاضر بخشي از تحليل انجام شده توسط ما است كه با هدف آشنایی با آنالیز واریانس و تجزیه و تحلیل آن و استخراج نتایج در اينجا آورده شده است.  بديهي تحليل ارائه شده توسط اين شركت آماری كاملتر خواهد بود. ضمنا یادآور مي‌شود تحليل زير مربوط به رشته صنايع غذايي مي‌باشد.

صورت مساله و هدف

افزايش زمان پايداري اکسايشي روغن (Y) هدفي است كه در اين آزمايشات به دنبال آن هستيم . به عبارت ديگر مي‌خواهيم اثر عصاره گياه زنجبيل را بر روي زمان پايداري روغن بدانيم و در صورت اثر بخش بودن و كارايي بيشتر آن، آنرا جايگزين ساير افزودنيها نماييم.

در اينجا -آزمون رنسميت-  مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بوسيله اين آزمون مي توان پايداري اکسايشي روغن را پيش بيني کرد. در اين روش از شرايط تشديد کننده اکسايش مانند دماي بالا و نيز جريان هوا استفاده مي شود و با اندازه گيري هدايت الکتريکي به ميزان پيشرفت اکسيداسيون پي برده مي شود چرا که در حين اکسيداسيون روغنها اسيدهاي فرار آلي بخصوص اسيد فرميک توليد مي شود که باعث افزايش هدايت الکتريکي مي شود.

بنابراين براي ارزيابي کارايي عصاره زنجبيل در سيستم هاي چرب واقعي عصاره متانلي در غلظتهاي 0.02-0.04-0.06-0.06-0.10  به روغن تالو اولئين حاصل از فراکسيون چهارم پيه گوسفند اضافه گرديد و در دماي 120 درجه سانتي گراد تحت بررسي آزمون رنسيمت قرار گرفت. سطوح مختلف غلظت به منظور مشخص شدن نحوه ي تابعيت اثر آنتي اکسيداني عصاره از غلظت و درجه حرارت براي مشاهده اثر دما بر فعاليت آنتي اکسيداني و مقاومت حرارتي عصاره به کار رفت.

آزمايش با سه تكرار انجام شده است. بدين ترتيب كه متغير زمان پايداري به عنوان متغير وابسته اندازه گيري شده است. و متغير غلظت (در 6 حالت كه يك حالت آن شاهد مي باشد) و متغير نوع آنتي اكسيدان استفاده شده (در 2 حالت) متغيرهاي مستقل مي‌باشند.

نتايج نشان داد افزودن عصاره ريشه گياه زنجبيل تاثير قابل ملاحظه اي بر روي مقدار عدد پراکسيد در زمانهاي اندازه گيري شده نسبت به شاهد (روغن تالواولئين يا همان فراکسيون چهارم حاصل از دنيه گوسفند فاقد آنتي اکسيدان)دارد.همانگونه که مشاهده مي شود روند اکسايش با گذشت زمان افزايش يافته است.

آناليز واريانس متغير زمان ماندگاري – Y

Univariate Analysis of Variance

فاكتورهاي مستقل به قرار زير است:

آماره هاي توصيفي در هر يك از حالات به قرار زير است:

جدول آناليز واريانس به قرار زير است:

همانگونه كه در جدول فوق ملاحظه مي‌گردد مقدار احتمال (Sig.)  در همه حالات كمتر از 0.05 است. اين نشان مي‌دهد كه اثر عوامل C  (غلظت) و A  (نوع آنتي اكسيدان) و همچنين اثر متقابل C  و A ، بر روي متغير پاسخ Y (زمان پايداري)  معني دار مي‌باشد.

به عبارت ديگر تغيير در سطوح متغيرهاي مستقل باعث تغييرات معني دار (كه ناشي از تغييرات تصادفي نمي باشند) در متغير وابسته (زمان پايداري) مي‌گردد.

آزمون مقايسات ميانگين براي متغير غلظت

نتايج حاصل از نرم افزار SPSS  به قرار زير است:

همانگونه كه از در دو جدول فوق ملاحظه مي‌گردد تفاوت بين هر يك از سطوح غلظت نيز معني دار مي‌باشد. . يعني استفاده از غلظت هاي 0.02- 0.04- 0.06- 0.06- 0.10  بر روي متغير وابسته (زمان پايداري) اثر معني دار دارد.

جدول اول آزمون مقايسات ميانگين با استفاده از روش LSD  و جدول دوم  آزمون مقايسات ميانگين با استفاده از روش دانكن مي‌باشد.

قابل ذكر است كه با توجه به اينكه متغير نوع آنتي اكسيدان دو حالت بيشتر ندارد، امكان انجام آزمون مقايسات ميانگين براي آن وجود ندارد.

نمودارهاي مربوطه به قرار زير است:

نمودار اثر غلظت برزمان پایداری

ميانگين زمان پایداری از 5.84 در نمونه شاهد به 8.64 ، 10.47، 13.84 ، 21.48  و 26.98 ساعت افزايش يافته است. با افزایش میزان عصاره متانولی زنجبیل میزان پایداری روغن افزایش یافته است.

نمودار اثر نوع آنتی اکسیدان برزمان پایداری

نمودار فوق نشان مي‌دهد كه ميانگين زمان پايداري در Ginger    برابر 11.88  و در BHT    برابر 17.10 ساعت است. با توجه به اينكه متغير نوع آنتي اكسيدان در آناليز واريانس انجام شده معني دار است، نتيجه مي گيريم كه بين اين دو تفاوت معني داري وجود دارد .

نمودار اثر همزمان غلظت و نوع آنتی اکسیدان برزمان پایداری

همانطور که در شکل نیز دیده می شود با افزایش غلظت عصاره، طول دوره القا نمونه ها و در نتیجه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها افزایش مییابد. به نحویکه در غلظت 0.06 درصد عصاره متانولی زنجبیل با غلظت 0.06  درصد آنتی اکسیدان BHT برابری می کند.

میتوان اینطور نتیجه گرفت که در غلظت 0.06 بجای استفاده از آنتی اکسیدانBHT از عصاره متانولی زنجبیل می توان استفاده نمود. بیشترین طول دوره القا در عصاره متانولی مربوط به غلظت 0.10 درصد است که حتی در این غلظت به طور معناداری کمتر از دوره القای آنتی اکسیدان BHT   در همان غلظت می باشد.

براي دريافت راهنمايي و مشاوره و یا انجام تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه در خصوص آناليز واريانس و تحليل و تفسير جداول Anova (آنوا) با ما تماس بگيريد.

براي مطالعه بيشتر مقاله تجزيه و تحليل واريانس (آناليز واريانس) و فرمولهاي آن در سايت اصلي «اطمینان شرق» را ببينيد.

5/5 - (11 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر دانش پژوهان را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

فوق ليسانس خود را از شهيد بهشتي تهران در رشته آمار- گرايش اقتصادي اجتماعي گرفته ام. مایلم خدماتی مطمئن و تخصصی در زمینه تحلیل آماری، مشاوره SPSS و آموزش SPSS به دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور ارائه دهیم.

نوشته های مشابه

‫11 دیدگاه ها

 1. سلام. لطفا سوالات و نظرات خود در خصوص اين مطلب را در همين بخش ديدگاه مطرح نماييد. از طريق ايميل از پاسخ ما مطلع خواهيد شد.
  براي جستجو در ميان کامنت ها از Ctrl + f استفاده نماييد.

  1. سلام.ممنون از پست خیلی خوبتان.من کامل انالیز و معنی داری را در lsd با spss انجام میدهم.ولی وقتی میخواهم جدول lsd را در مقالات گزارش کنم.ب چه صورت بایستی حروف گذاری و گزارش کنم؟ممنون میشم پاسخگو باشید.

   1. سلام. معمولا همین جداول خروجی های نرم افزار را ترجمه و به اعداد فارسی تبدیل و در پایان نامه می آورند. در مقالات قاعدتا خلاصه سازی بیشتری انجام می شود.
    شیوه تحلیل در متن همین صفحه ذکر شده

 2. 3/89=(2و12و0/05)F
  در این رابطه نتیجه 3/89 چگونه بدست آمده لطفا راهنمایی فرمائید.

  1. از جدول آزمون اف (فیشر) که در انتهای کتابهای آماری وجود دارد، بدست آمده

 3. سلام خسته نباشین. موضوع پایان نامم شناسایی ریسک هست. تو آزمون دانکن واسه ریسک دو زیرگروه تشکیل شده به طور مثال تو گروه اول ریسک های سیاسی و اقتصادی و ارتباطات و بازار و در گروه دوم ریسک های ساخت و قوانین و بازار قرار داره. این تحلیلش چجوریه؟ و اینکه ریسک بازار نقش دوگانه داره یعنی چی؟ ممنون میشم جواب بدین

  1. سلام. لطفا به این سایت دیگر ما مراجعه نموده و آزمون دانکن را داخل بخش جستجو در سایت، جستجو کنیدو مقالات را مطالعه کنید:
   https://spss-iran.ir/

 4. سلام یک سوال فوری از خدمتتون داشتم.
  من سه تا داده دارم. به عنوان مثال انرژی ماده خالص:20.36 ماده اصلاح شده 1: 21.80 ماده اصلاح شده 2: 23.63
  حالا میخوام ببینم تغییرات ایجاده شده در انرژی ماده اصلاح شده 1 و 2 نسبت به ماده خالص اثر گذار و معنی دار و به اصطلاح significant بوده یانه. می دونم باید p-value رو محاسبه کنم براشون و با توجه به اون آنالیز کنم. آنالیز مقدار p-value رو هم میدونم ولی نمیدونم چطوری باید برای این سه داده محاسبه کنم.

  1. سلام. به سه عدد که نمی شود آزمون آماری انجام داد؟
   شما قاعدتا بایستی اعداد زیادی داشته باشید در سه متغیر که در نرم افزار وارد شود، و مثلا بر روی میانگین آنها آزمون آماری تی استیودنت یا آزمون آنوا (مقایسات میانگین ها) را انجام دهید.

 5. سلام وقت بخیر
  من میخوام جداولی که حاصل از خروجی anova بوده رو تحلیل کنم چطور باید این کار رو انجام بدم ممنونم ازتون

  1. سلام. یک کتاب آموزش spss تهیه کنید و یا یک آموزش ویدئویی از اینترنت. ما فعلا در این زمینه آموزشی نداریم متاسفانه. البته در همین صفحه اطلاعاتی را ارائه کرده ایم.
   اگر مایل بودید به همکاران ما واتساپ بزنید تا قیمت و زمان انجام تحلیل توسط تحلیلگران ما را به شما اعلام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه