محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با SPSS و اکسل (آموزش ویدئویی)

۶۳۰,۰۰۰ ریال۹۵۰,۰۰۰ ریال

.برای اطلاعات کامل در خصوص روش آلفای کرونباخ توضیحات و فیلم های آموزشی در بخش دوم این صفحه (در پایین) را بخوانید و ملاحظه نمایید:  {برو به فهرست مطالب آموزشی} 

شما در اینجا می توانید کاملترین آموزش محاسبه پایایی پرسشنامه را در سه حالت زیر خریداری نمایید و با وجود برخورداری این محصول از مشاوره پیامی رایگان (از طریق ایتا یا سروش یا روبیکا) که ضامن خرید سودمند شماست، با فراغ بال و با اطمینان کامل، از این مرحله مهم تحقیق خویش عبور کنید و خود پایایی پرسشنامه طیف لیکرت خود را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایید و هر جا که سوالی داشتید از کارشناسان با تجربه ما بپرسید.

با انتخاب محصول قیمت آنرا مشاهده خواهید نمود. شرح محتوای هر محصول را در انتهای توضیحات بخش پایینی این صفحه می توانید بخوانید. بلافاصله بعد از پرداخت می توانید محصول را دانلود و از آن استفاده نمایید. یکی از انواع محصولات آموزشی زیر را انتخاب نمایید:

اطلاعات بیشتر