آمار توصیفی با SPSS+ قالب فصل 4 پایان نامه (آموزش ویدئویی)

(دیدگاه کاربر 1)

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

با استفاده از این آموزش ویدئویی، کار با نرم افزار SPSS را شروع کنید و تبدیل به فردی شوید که توانایی خروجی گرفتن و تحلیل نتایج آمار توصیفی با نرم افزار اس پی اس اس را دارد. این آموزش می تواند اولین گام در مسیر تسلط بر این نرم افزار آماری باشد.

مدرس: سید مجتبی فرشچی، کارشناس ارشد رشته آمار کاربردی از شهید بهشتی تهران و مدیر مرکز آماری اطمینان شرق. ارتباط مستقیم با مدرس دوره و پشتیبانی و دریافت پاسخ سوالات احتمالی برای خریداران از طریق پیام رسان ایتا یا سروش یا روبیکا (09155136129) فراهم می باشد.

این بسته در دو حالت زیر عرضه می گردد:

1- آموزش ویدئویی آمار توصیفی با اس پی اس اس به اضافه پیش نیازها {شامل گامهای اول تا سوم آموزش جامع: بیان مفاهیم پایه، شیوه نصب spss، نحوه ورود داده ها و پرسشنامه ها به نرم افزار}.

2- آموزش ویدئویی آمار توصیفی در اس پی اس اس بدون لحاظ پیش نیازها {با فرض اینکه متقاضی، مفاهیم پایه را می داند و داده های پرسشنامه خویش را به درستی در spss وارد نموده است}.

مدت زمان فیلمهای این بسته در حالت “بدون پیش نیازها”  106 دقیقه، و با احتساب ویدئوهای پیش نیاز، 227 دقیقه (سه ساعت و 45 دقیقه) می باشد. بلافاصله بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد:

دقایق اولیه این آموزش

با مشاهده دقایق اولیه این آموزش به خوبی در جریان آنچه در این بسته ویدئویی خواهید دید و خواهید شنید، قرار می گیرید:

آموزش آمار توصیفی با SPSS
play-rounded-fill
آمار توصیفی با spss

آموزش آمار توصیفی با SPSS

1- هدف از این بسته آموزشی

هدف عبارتست از:

 • آموزش محاسبه شاخص های توصیفی از داده ها
 • ترسیم جداول فراوانی و نمودارهای آن
 • محاسبه امتیاز متغیرها و سازه ها
 • برای نگارش فصل 4 پایان نامه ای که حاوی آمار توصیفی می باشد (تماما آمار توصیفی باشد یا بخشی از آن).

روش کار در این آموزش: تعریف شاخص —– همزمان با آن —– محاسبه آن شاخص و بیان تحلیل آن

2- آمار توصیفی چیست (Descriptive statistics)

آمار به دو شاخه: آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم بندی می شود. آمار توصیفی راحت تر از آمار استنباطی است
آمار توصیفی، مجموعه ای از روش هایی است که برای سازمان دهی، خلاصه کردن، تهیه جداول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده به کار می رود.
شاخص های توصیف داده ها شامل سه دسته کلی زیر است:

 • شاخص های مرکزی
 • شاخص های پراکندگی
 • شاخص های شکل توزیع

3- شاخص های مرکزی و نحوه محاسبه آنها

منظور از شاخص های مرکزی (شاخص های گرایش به مرکز)، هر عدد یا معیار عددی است که معرف مرکز مجموعه ای از داده ها می باشد. نحوه محاسبه این شاخص ها در SPSS در این بسته آموزشی به صورت کامل بیان شده است.

1-3-میانگین حسابی

معدل یا متوسط اعداد متغیر. یعنی مجموع اعداد تقسیم بر تعداد آن.

2-3- میانه

گزینه یا عددی که پاسخگویان را به دو گروه مساوی (از نظر تعداد) تقسیم می کند.

3-3- نما (مد)

گزینه یا عددی که با توجه به متغیر مورد نظر، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

4- شاخص های پراکندگی و نحوه محاسبه آنها

شاخص هایی هستند که میزان پراکندگی داده ها را بیان می کنند. نحوه محاسبه این شاخص ها در SPSS در این بسته آموزشی به صورت کامل بیان شده است.

1-4- دامنه تغییرات

ساده ترین شاخص پراکندگی است و تفاوت بین بیشترین و کمترین مقادیر متغیر را نشان می دهد. این شاخص فقط برای داده های فاصله ای و نسبی مناسب است

2-4- واریانس

شاخصی است که میزان پراکندگی مقادیر و داده ها را نشان می دهد. فقط برای داده های فاصله ای و نسبی مناسب است. هر چه واریانس بزرگتر باشد، پراکندگی نمرات از میانگین بیشتر است.

توجه شود که این شاخص به واحد اندازه گیری داده ها بستگی دارد و بین دو نوع داده متفاوت، قابل قیاس نیست. اما بین داده های با ماهیت یکسان قابل قیاس است. مثلا میزان پراکندگی سن در دو نمونه مجزا. اما واریانس سن با واریانس درآمد افراد قابل قیاس نیست.

3-4- انحراف معیار

این شاخص پراکندگی همانند واریانس است. ریشه دوم (رادیکال) واریانس است. این شاخص در آمار استنباطی نیز کاربرد زیادی دارد.

5- جدول فراوانی و نحوه محاسبه آن

جدول فراوانی تعداد هر کدام از گزینه های سوالات و متغیرها را در قالب جدول، ارائه می کند. با توجه به اینکه گفتیم تعداد هر یک از گزینه ها، معلوم می شود که این جدول تنها برای متغیرهایی با سطح اندازه گیری اسمی و ترتیبی قابل ترسیم است. یعنی متغیرهایی که کیفی (اسمی، ترتیبی) هستند و کمی (عددی) نیستند.

شیوه محاسبه و ترسیم جداول فراوانی به صورت کامل در این آموزش بیان شده است.

6- محاسبه امتیاز سوالات و عوامل (سازه ها)

این پرسشنامه حاوی سه سازه (عامل یا مفهوم) می باشد که امتیاز هر کدام در این آموزش ویدئویی محاسبه می گردد و شیوه محاسبه دقیقا ذکر می گردد:

عوامل پرسشنامه
سازه های پرسشنامه

7- توزیع داده ها یعنی چه

توزيع فراواني داده ها که در علم آمار استفاده مي شود، نوعي خلاصه سازي از داده ها است که مشاهدات را طبقه بندي نموده و فراواني آنها را در هر طبقه نشان مي دهد. اين توزيع فراواني در نمودار هيستوگرام يا بافت نگار خود را نشان مي دهد.
به تابع توزيع، تابع چگالي احتمال نيز گفته مي شود. از مفهوم نمودار هيستوگرام تابع توزيع آموزش داده مي شود. {توزیع داده ها ::::: هیستوگرام داده ها}

1-7- نمودار هیستوگرام یا بافت نگار

بافت‌نگار نمايشي از توزيع (نحوه پخش شدن) داده‌هاي کمي پيوسته (مثل طول قد افراد يک نمونه) ‌است. توجه شود که داده اي که اينجا در مورد آن صحبت مي کنيم داده هاي کمی (مقیاس های فاصله ای و نسبی) هستند نه داده هاي کیفی.

شیوه ترسیم نمودار هیستوگرام و تشخیص توزیع نرمال استاندارد از روی آن دقیقا در این آموزش بیان شده است.

8- شاخص های شکل توزیع داده ها و نحوه محاسبه آنها

شاخص های شکل توزیع که عبارتند از چولگی و کشیدگی، رفتار داده ها در قالب توزیع آماری شان را توضیح می دهند. اینکه شکل توزیع داده (نمودار هیستوگرام) به چپ یا راست چوله باشد، یا اینکه کشیده و یا پخ باشد. نحوه محاسبه این شاخص ها در SPSS در این بسته آموزشی به صورت کامل بیان شده است.

1-8- ضریب چولگی یا ضریب کجی (Skewness)

هنگام ترسيم نمودار توزيع داده ها، وقتي ميانگين به سمت چپ يا راست کشيده شده باشد، توزيع داراي چولگي است. اين شاخص درجه نزديکي داده ها به توزيع نرمال را نشان مي دهد. مقدار ضريب چولگي بين 3+ و 3- است. در توزيع نرمال مقدار چولگي براي صفر است. زيرا در اين توزيع ميانگين دقيقا در مرکز داد ها قرار دارد.
اين ضريب بر اساس ميانگين، نما و انحراف معيار محاسبه مي شود.
اگر ضريب چولگي مثبت باشد، اکثر اعداد در سمت چپ منحني توزيع هستند و اگر در اين ضريب منفي باشد، اکثر اعداد در سمت راست هستند.

2-8- ضریب کشیدگی (Kurtosis)

کشيدگي ميزان پراکندگي يا انباشتگي داده ها يا به عبارتي ميزان بلندي يا پخي يک توزيع را نشان مي دهد.
هر چه پراکندگي داده ها در اطراف ميانگين کمتر باشد، توزيع کشيده تر مي شود و هر چه پراکندگي داده ها در اطراف ميانگين بيشتر باشد، توزيع پخ تر (خوابيده تر) است. اين ضريب بر اساس گشتاور مرتبه چهارم و گشتاور مرتبه دوم داده ها محاسبه مي شود.

3-8- تشخیص نرمال بودن داده ها با استفاده از چولگی و کشیدگی

شیوه تشخیص نرمالیتی بر اساس چولگی و کشیدگی در این بسته به صورت کامل بیان شده است.

9- نحوه ترسیم نمودارها در SPSS (مقدماتی)

نمودارها یکی از اجزای اصلی «آمار توصیفی» است و نقش بسیار مهمی در خلاصه کردن و نمایش داده ها دارد. گاهی یک نمودار به اندازه چندین صفحه نوشته پیام داده ها را منتقل می کند.

در این آموزش، شیوه ترسیم نمودارهای هیستوگرام، میله ای ساده، دایره ای ساده و باکس پلات (جعبه ای) بیان شده است و همچنین اشاره ای نیز به ترسیم نمودارهای ترکیبی در SPSS شده است.

10- شناسایی داده های اشتباه یا پرت

در خصوص نحوه شناسایی داده های اشتباه و پرت در SPSS نکات لازم در این آموزش بیان شده است و شیوه ترسیم نمودار باکس- پلات نیز بیان شده است.

11- محاسبات آمار توصیفی به ازای مقادیر متغیرهای کیفی (Case Summaries)

در این بسته آموزشی دستور case summeries در نرم افزار محبوب اس پی اس اس تشریح شده است

12- تهیه جداول ترکیبی (Custom Tables) (مقدماتی)

تهیه جداولی که پاسخ های هر سوال را به ازای هر یک از سطوح متغیرهای کیفی (مثلا مقایسه پاسخ ها هر سوال با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی) را نشان دهد، در این آموزش بیان شده است.

13- با سوالات معکوس چه باید کرد؟

لازم است محققین نسبت به وجود سوال معکوس در پرسشنامه خود حساسیت داشته باشند. شیوه برخورد با این گونه سوالات که در برخی پرسشنامه ها وجود دارند، در این آموزش گفته شده است.

14- نمونه فصل چهارم پایان نامه بر اساس آمار توصیفی + قالب ورد

این قالب word فصل 4 در اختیار خریداران این بسته آموزشی قرار می گیرد. ضمن اینکه مراحل نگارش این فصل 4 عملا در ویدئوها آموزش داده شده است. بدین ترتیب با استفاده از این آموزش صد درصد عملیاتی، شما کاملا آمادگی دارید نسبت به پیاده سازی نتایج این آموزش در پایان نامه خود اقدام نمایید و یک گام بزرگ در مسیر تکمیل پایان نامه و اتمام تحصیلات بردارید.

15- آموزش آمارهای توصیفی در Excel

چنانچه به دنبال نقطه شروع فرمول نویسی و محاسبات آماری با نرم افزار بسیار فراگیر اکسل می گردید، انجام و محاسبه آمارهای توصیفی در آن می تواند نقطه بسیار خوبی برای شروع باشد. دانشجو یا فارغ التحصیل هر رشته و هر مقطعی که باشید، لازم است محاسبات اولیه در اکسل را بدانید، پس در خریداری این بسته آموزشی تردید نکنید. بنابراین همزمان با خریداری این بسته مرتبط با spss، محاسبات آماری در نرم افزار Excel را نیز به سبد خرید اضافه کنید، با مراجعه به این آدرس:

آموزش ویدئویی آمار توصیفی با اکسل

———–

برای خریداری این بسته آموزشی، در بالای صفحه، بر روی “افزودن به سبد خرید” کلیک نمایید. بلافاصله بعد از خرید، لینک دانلود این بسته آموزشی در اختیار شما قرار گرفته و یک نسخه نیز به ایمیل تان ارسال می گردد.

5/5 - (10 امتیاز)
آمار

آمار توصیفی spss+آموزش مفاهیم، نحوه ورود پرسشنامه, فقط آمار توصیفی در spss (بدون پیش نیازها)

1 دیدگاه برای آمار توصیفی با SPSS+ قالب فصل 4 پایان نامه (آموزش ویدئویی)

 1. خان زاده

  سلام
  اینکه قالب فصل 4 داشت خیلی به کار اومد. تشکر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه