آمار توصیفی با SPSS و Excel (مفاهیم- محاسبه)

(دیدگاه کاربر 2)

۰ تومان

فهرست مطالب آموزشی:

شرح محصولات آموزشی قابل خریداری:

. . . . محصول در دست تهیه است. البته محتوای آموزشی در پایین قابل استفاده است . . . .

در انبار موجود نمی باشد

در این صفحه به شرح کامل توصیف داده ها و روشهای آمار توصیفی با نرم افزار SPSS و همچنین با نرم افزار Excel می پردازیم.

 

 

1- تحلیل توصیفی: بخش اولیه و مهم هر تحلیل آماری

تحلیل های توصیفی و پردازش های آماری که از روشهای آمار توصیفی استفاده می کنند، بخش اولیه و مهم هر تحلیل یا گزارش آماری است. گزارش آماری ای که در آن در ابتدا به توصیف داده ها نپرداخته باشند، گزارشی ناقص است. زیرا قبل از هر گونه نتیجه گیری آماری لازم است ابتدا شناخت عمومی و توصیفی از داده ها بدست آوریم و با دقت به شاخص های توصیف داده ها (شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع) بنگریم.

به عبارت دیگر لازم است ابتدا داده ها را بشناسیم و توصیفی دقیق از آنها داشته باشیم، تا آنگاه بتوانیم به استنباط های آماری در خصوص آنها بپردازیم.

2- آمار توصیفی چیست؟

آمار توصیفی (Descriptive Statistics) مجموعه ای از روش هایی است که برای سازمان دهی، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار، توصیف و تفسیر داده های جمع آوری شده از نمونه آماری به کار می رود. در واقع اين نوع تحليل، داده‌ها و اطلاعات پژوهش را توصيف مي‌كند و طرح يا الگوي كلي از داده‌ها را براي استفاده سريع و بهتر از آن‌ها به دست مي‌دهد. در يك جمع‌بندي، با استفاده مناسب از آمار توصيفي مي‌توان ويژگي‌هاي يك دسته از اطلاعات را بيان كرد و علاوه بر فهم بهتر نتايج يك آزمون، مقايسه نتايج آن آزمون را با آزمون‌ها و مشاهدات ديگر نيز تسهيل نمود.

مراحل اساسی توصیف داده ها عبارت است از:

1- خلاصه کردن داده و توصیف الگوی کلی

فشرده کردن داده ها در قالب جدول های آماری

نمایش آنها به وسیله نمودار

2- محاسبه شاخص های آماری (شاخص های توصیف داده ها)

در آمار توصیفی، سعی بر آن است که از طریق خلاصه کردن و تنظیم نمودن داده های حاصل از یک پژوهش توسط جدول های توزیع فراوانی و سپس نمایش تصویری آن ها توسط نمودارهای آماری، ويژگیهای کلی آنها آشکار شود.

در حالت کلی آمار به دو شاخه کلی: آمار توصیفی – آمار استنباطی تقسیم می شود. حال اگر آمار استنباطی را نیز تعریف کنیم، کمک بزرگی به درک آمار توصیفی خواهد شد.

3- آمار استنباطی چیست؟

آمار استنباطی بر خلاف آمار توصیفی که به توصیف داده های موجود از نمونه آماری می پردازد، شامل روشهایی است که برای استنباط و تحلیل های مقایسه ای و رابطه ای (علَی- همبستگی) استفاده شده و برای نتیجه گیری در خصوص اثبات یا رد فرضیات تحقیق استفاده می شود. کار آمار استنباطی نتیجه گیری از شواهد و تعمیم دادن اطلاعات است.

تفاوت اصلی آمار توصیفی و استنباطی در این است که در آمار توصیفی هیچ گاه نمی توان نتایج به دست آمده از نمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم داد. چرا که هدف در این نوع آمار، ارائه توصیفی از ویژگیهای نمونه آماری تحقیق به همراه شاخص های گرایش به مرکز و یا شاخص های گرایش به پراکندگی می باشد.

در حالی که در آمار استنباطی یا تحلیلی می توان نتایج و یافته های به دست آمده از نمونه آماری را به کل جامعه آماری تحقیق تعمیم داد. به عبارت دیگر: مفهوم اصلی آمار استنباطی، تعمیم پذیری آن است.

به بیانی روشن تر، تفاوت اصلی یک بررسی توصیفی با یک استنباط آماری این است که نتایج اولی فقط مختص به نمونه مورد بررسی است، در حالی که آمار استنباطی نتایجی را در مورد جامعه بیان خواهد کرد.

4- شاخص های توصیف داده ها چیست؟

شاخص های توصیف داده ها به سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند که در ادامه به تشریح هر کدام از آنها می پردازیم:

شاخص های مرکزی (مانند میانگین و میانه)، شاخص های پراکندگی (مانند واریانس و انحراف معیار) و شاخص های شکل توزیع (مانند شاخص های چولگی و شاخص های کشیدگی).

1-4- شاخص های مرکزی

هر معیار عددی که معرف مرکز مجموعه داده ها باشد، شاخص مرکزی نامیده می شود. برای اندازه گیری مرکز داده های آماری، ملاک های متعددی وجود دارد که در این صفحه به تشریح هر کدام خواهیم پرداخت و عبارتند از: میانگین، میانگین پیراسته، مد (نما)، چندک ها، میانه.

2-4- شاخص های پراکندگی

برای اینکه داده ها به طور واقعی تری توصیف شوند و مجموعه های داده ها با هم مقایسه پذیر باشند، باید میزان تفاوت های آنها از حیث پراکندگی نیز از طریق معیارهای عددی سنجیده شود. که این کار از طریق شاخص های پراکندگی صورت می گیرد.

شاخص های پراکندگی عبارتند از: دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار، خطای معیار میانگین.

3-4- شاخص های شکل توزیع

این شاخص ها به بررسی شکل توزیع جوامع آماری می پردازند و شامل چولگی و کشیدگی می باشند. به چولگی، انحراف از قرینگی هم می گویند.

تحلیل سوالات عمومی پرسشنامه

چنانچه دقت نموده باشید، در تمام پرسشنامه های SPSS که معمولا گزینه های آن طیف لیکرت هستند، بخش اول پرسشنامه (بعد از مقدمه) به سوالات عمومی پرسشنامه اختصاص دارد.

در بخش سوالات عمومی، ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان پرسیده و ثبت می شود. به عنوان مثال از پاسخگویان: جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد، شغل، سابقه کار، محل کار، و مواردی از این دست پرسیده می شود.

نکته اینجاست که سوالات عمومی پرسشنامه، مصداق کامل آمارهای توصیفی هستند و برای تحلیل آنها تنها می بایست از روشهای آمار توصیفی که در این صفحه به صورت مفصل به آن پرداخته ایم استفاده شود.

بنابراین حداقل برای تحلیل سوالات عمومی پرسشنامه خود نیاز به آمار توصیفی و انجام آن یا با اکسل و یا با نرم افزار SPSS دارید.

تعریف میانگین حسابی و نحوه محاسبه آن

میانگین حسابی که به آن معدل نیز می گویند، اصلی ترین و مورد استفاده ترین شاخص مرکزی در آمارهای توصیفی است. اگر داده ها روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقا در نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد.

میانگین حسابی، معدل مجموعه ای از مشاهدات است و نحوه محاسبه آن به این صورت است که اعداد مورد نظر را جمع می زنیم، سپس بر تعداد آنها تقسیم می کنیم.

میانگین پیراسته

میانگین پیراسته حالت خاصی از میانگین است که درصدی از داده های کوچک و بزرگ را (پس از مرتب کردن داده ها) حذف کرده و بر اساس بقیه داده ها میانگین محاسبه می شود. معمولا 5% از داده های بالا و پایین حذف و بر اساس بقیه داده ها میانگین پیراسته محاسبه می شود. علت اینکه برخی وقتها سراغ میانگین پیراسته می رویم، این است که داده های پرت (داده های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک) میانگین را تحت تاثیر غیر معمول قرار می دهند.

میانگین وزنی یا میانگین موزون چیست؟

تعریف میانگین هندسی و نحوه محاسبه آن

تعریف میانگین هارمونیک و نحوه محاسبه آن

تعریف مد (نما) و نحوه محاسبه آن

مُد در آمار مقداری است که بیشترین تکرار را در میان مشاهدات داشته باشد (در عرف هم گاهی گفته می شود فلان لباس مد شده، یعنی تکرار آن و استفاده از آن افزایش یافته ). از این شاخص برای نمایش داده هایی استفاده می شود که نسبت به مقادیر دیگر تکرار بیشتری دارند.

محاسبه «مد» همانطوری که احتمالا حدس زده اید، به این صورت است که فراوانی تکرار یا تعداد وجود هر کدام از اعداد موجود در مجموعه داده های ما محاسبه شود. آنگاه آنکه پر تکرار ترین است (بیشترین فراوانی را دارد)، «مد» می باشد. مد را با نرم افزار SPSS یا اکسل می توان محاسبه نمود.

تعریف میانه و نحوه محاسبه آن

میانه مقداری است که در صورت مرتب کردن داده ها، در وسط قرار می گیرد. میانه مقداری است که 50 درصد داده های جامعه پایین تر از آن و 50 درصد بالاتر از آن قرار می گیرند.

میانه در مقایسه با «مد» اطلاعات بیشتر و مفیدتری را در زمینه اندازه تمایل به مرکز هر توزیع ارائه می کند.

نحوه محاسبه میانه به این صورت است که اعداد را از کوچکترین به بزرگترین مرتب کنیم. داده وسط «میانه» است.

تعریف چندک ها و نحوه محاسبه آن

چندک ها مقادیری از مشاهدات هستند که دامنه تغییرات را به فاصله های چندکی مورد نیاز تقسیم می کنند، به طوری که فراوانی ها در هر یک از این فواصل، درصد معینی از فراوانی کل را تشکیل می دهند.

بنابراین اگر دامنه تغییرات را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم، به چارک ها؛ اگر به ده قسمت مساوی تقسیم کنیم به دهک ها؛ و اگر به صد قسمت مساوی تقسیم کنیم به صدک ها دست پیدا می کنیم.

تعریف دامنه تغییرات و نحوه محاسبه آن

تعریف انحراف معیار و نحوه محاسبه آن

تعریف واریانس و نحوه محاسبه آن

محاسبه آنلاین میانگین، واریانس و انحراف معیار (با نشان دادن مراحل)

محاسبه گر زیر به صورت آنلاین، میانگین، واریانس و انحراف معیار داده هایی که در داخل باکس زیر قرار دارد را محاسبه می کند. مراحل محاسبه را نیز به صورت گام به گام برای شما محقق و دانشجوی عزیز نمایش می دهد. بدین ترتیب کاملا در جریان محاسبه واریانس و انحراف معیار قرار می گیرید:

مجموعه داده ها (می توانید این اعداد را پاک و اعداد مد نظر خود را با فاصله یا ویرگول وارد نمایید. بهتر است صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد):

—————————————————————————————-

نتایج آمارهای توصیفی به قرار زیر است:

 • مجموع:
 • تعداد داده ها:
 • میانگین:
 • واریانس:
 • انحراف استاندارد:

 ميانه، مينيمم، ماکزيمم، دامنه.

شرح محاسبات واریانس به صورت گام به گام به قرار زیر است:

 1. در گام اول، تمامی اعداد با هم جمع بسته می شوند:
 2. در گام دوم، عدد مجموع بدست آمده از گام اول، به توان دو می رسد، و سپس تقسیم بر تعداد داده ها می گردد:
 3. در گام سوم، اعداد گام اول را برداشته و هر کدام را به توان دو می رسانیم. سپس آنها را با هم جمع می بندیم:
 4. در گام چهارم، مقدار حاصل از گام دوم را از مقدار حاصل از گام سوم کسر می کنیم:
 5. در گام پنجم، یک رقم از تعداد داده های خود کسر می کنیم:
 6. در گام ششم، عدد بدست آمده در گام چهار را بر عدد بدست آمده در گام پنج تقسیم می کنیم. این عدد واریانس اعداد ماست!:
 7. و در نهایت، عدد بدست آمده در گام ششم (که همان واریانس است) را جذر می گیریم (ریشه دوم آنرا حساب می کنیم یا به عبارتی زیر رادیکال می بریم)، این عدد انحراف معیار اعداد ماست!

محاسبه واریانس

انحراف استاندارد یک واحد اندازه گیری است، این معیار نشان می دهد که داده ها به چه صورت در اطراف میانگین پراکنده شده اند. 68 درصد از داده ها در فاصله یک انحراف استاندارد از میانگین قرار گرفته اند.

 

جدول فراوانی چیست و چطور تفسیر می شود؟

محاسبه فراوانی داده ها در Excel

 

انواع نمودارهای آماری

 

آموزش آمارهای توصیفی در SPSS: محصول آموزشی

فیلم معرفی محصول

چنانچه به دنبال نقطه شروع کار با نرم افزار spss می گردید، انجام و محاسبه آمارهای توصیفی در آن می تواند نقطه بسیار خوبی برای شروع باشد.

آمارهای توصیفی در Excel: محصول آموزشی

فیلم معرفی محصول

 

آمار توصیفی در نرم افزار Eviews

 

2 دیدگاه برای آمار توصیفی با SPSS و Excel (مفاهیم- محاسبه)

 1. Avatar

  افقهي

  تشکر مي کنم
  محاسبه آنلاين واريانس و تشريح آن خيلي مفيد بود روال محا سبات ر ا ديدم

 2. Avatar

  وحیده

  سلام من در مورد آمار توصیفی یه سوال داشتم میتونم با spss جدول توصیفی که نمرات را در هر یک از مقاطع نشون بده مثلا ردیف بالا مقاطع تحصیلی باشه بعد در ستون ها نمراتی که اون مقاطع در سه سوال را به صورت جداگانه نشون میده. مثلا میانگین نمره در فلان سوال در مقطع لیسانس اینطوری جواب دادن در مقطع دیپلم فلان نمره رو داره. برای این جدول از چه روشی استفاده کنم خیلی ممنون میشم

  • سید مجتبی فرشچی

   سید مجتبی فرشچی

   سلام. اگر مقطع را در داده های خود به عنوان یک متغیر ثبت کرده باشید، می توانید نسبت به هر کدام از سطوح این متغیر آمارهای توصیفی را داشته باشید.
   از منو data بر روی split file کلیک و متغیر مقطع را به عنوان گروه انتخاب نمایید و سپس آمار توصیفی بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

سلام دانشجوی عزیز؛

1- بهترین راه ارتباط با ما (سفارش انجام تحلیل آماری یا مشاوره یا سوال) واتساپ می باشد. زیرا لازم است قبل از هر پاسخی، فایلهای ارسالی شما بررسی شوند. فایلهایی مثل پرسشنامه، داده ها، مدل و فرضیات و امثال آن. یا اینکه به متخصص مربوطه ارجاع گردید.

تحلیل آماری اطمینان شرق

بستن
بستن
Open chat
1
سلام. چنانچه قصد سفارش تحلیل دارید، می توانید از طریق واتس آپ {09198180991} با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
Powered by