فصل 3 پایان نامه

شیوه نگارش فصل ۳ پایان نامه ارشد

در این مبحث در خصوص فصل سوم پایان نامه و شیوه نگارش آن صحبت خواهیم نمود.

فصل۳ ام در اکثر قریب به اتفاق پایان نامه ها (خصوصا آنهایی که پرسشنامه طراحی نموده و تحقیق پیمایشی دارند) همان فصل روش تحقیق است که در آن دانشجو به بیان روش تحقیق و چگونگی تحلیل آماری و روش آزمون فرضیات تحقیق و مبانی علمی آن (مبانی آزمون فرضیات با استفاده از علم آمار) می پردازد. تعریف جامعه آماری و نمونه، شیوه انجام نمونه گیری، چگونگی تعیین حجم نمونه و همچنین اندازه گیری روایی و پایایی پرسشنامه (با استفاده از آلفای کرونباخ یا سایر روشها) نیز از موضوعاتی است که در فصل سوم پایان نامه ها به آن اشاره می شود.

اغلب مطالب فصل سوم تحقیقات و پایان نامه ها ریشه در علم آمار دارد و ما به عنوان یک مشاور آماری می توانیم در این زمینه به شما مشاوره دهیم.

نام و عنوان فصل سوم در پایان نامه معمولا «روش تحقیق» درج می شود.

به عنوان نمونه، فهرست بخشهای اصلی و تیترهای دوم این فصل از پایان نامه می تواند به صورت زیر باشد:

مقدمه

روش انجام پژوهش

 • روش تحقیق
 • روشهای گردآوری اطلاعات
 • قلمرو تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و تعیین حجم نمونه

روایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد پرسشنامه

 • اندازه گیری پایایی پرسشنامه

نرم افزارهای آماری مورد استفاده

 • نرم افزار SPSS
 • نرم افزار Smart Pls

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 • آزمون تی تست تک نمونه ای
 • تحلیل رگرسیون

قابل ذکر است نمی توان گفت در تمام پایان نامه ها این فهرست بندی جاری است. مثلا در پایان نامه های رشته ادبیات که پرسشنامه ای طراحی و اجرا نشده، این فهرست جایگاهی ندارد.

در نهایت اعلام می داریم آمادگی انجام مشاوره فصل ۳ پایان نامه شما را داریم. به ما می توانید اعتماد نمایید زیرا دارای گواهی تایید صلاحیت از مرکز آمار ایران می باشم.

 

 

درباره سید مجتبی فرشچی

فوق ليسانس خود را از شهيد بهشتي تهران در رشته آمار- گرايش اقتصادي اجتماعي گرفته ام. به عنوان مديريت این شرکت آماري، مایلم خدماتی مطمئن در زمینه تحلیل آماری، مشاوره spss و آموزش spss به دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور ارائه دهیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • یک × 3 =