معرفی انواع نرم افزارهای آماری

در کنار پرداختن به نرم افزار پر کاربرد SPSS، مناسب است که توجهی به سایر نرم افزارهای آماری نیز داشته باشیم.

بهرحال اصول علمی آمار ثابت هستند و روشها و آزمون های آن را می توان با سایر نرم افزارهای آماری غیر از SPSS نیز به انجام رساند.

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه