Text Box:

مقدمه:

يك سري زماني مجموعه مشاهداتي است كه بر حسب زمان مرتب شده باشند. داده هايي كه از مشاهدات يك پديده در طول زمان بدست مي آيند بسيار متداول هستند. در كسب و كار و اقتصاد، قيمت سهام در بازار بورس، شاخصهاي قيمت ماهانه، ارقام فروش سالانه و غيره را مشاهده مي كنيم. در هواشناسي بيشترين و كمترين درجه حرارت روزانه، باران سالانه و شاخصهاي خشكسالي و سرعتهاي باد در ساعات مختلف را مشاهده مي كنيم. در كشاورزي ارقام سالانه مربوط به محصول و توليد دام، فرسايش خاك و فروش صادرات را ثبت مي كنيم.  در علوم بيولوژيكي فعاليت الكتريكي قلب را در فواصل يك هزارم ثانيه مشاهده مي كنيم. فهرست زمينه هايي كه در آن سري زماني مشاهده شده و تجزيه و تحليل مي شود بي پايان است. مي توان گفت كه بيشتر شاخه هاي علوم منجر به مطالعه داده هايي كه به شكل سريهاي زماني رخ مي دهند، مي شود.

هدف تجزيه و تحليل سريهاي زماني معمولا دو مورد است: درك يا به مدل درآوردن مكانيسم تصادفي كه منجر به مشاهده سري مي شود،  و  پيش بيني مقادير آينده سري بر مبناي گذشته آن.

استراتژي الگوسازي:

پيدا كردن الگوهاي مناسب براي سريهاي زماني كاريست مهم. يك استراتژي چند مرحله اي براي ساختن يك الگو بوسيله آقايان باكس و جينكينس در سال 1976 وضع شده است. در اين روش سه مرحله عمده وجود دارد كه از هر يك از آنها ممكن است چندين بار استفاده كنيم:

             1- تشخيص (يا شناسايي) الگو

             2- برازش الگو

             3-تشخيص درستي الگو يا نيكويي برازش

در تشخيص يا شناسايي الگو، دسته اي از الگوهاي سريهاي زماني را كه براي سري زماني مشاهده شده مناسب است انتخاب مي كنيم. در اين مرحله نمودار زماني سري را مورد توجه قرار داده و آماره هاي متفاوت زيادي را از داده ها محاسبه مي كنيم و همچنين از اطلاعاتمان در زمينه موضوعي كه داده ها بدست آمده اند، مانند اقتصاد، فيزيك، شيمي يا بيولوژي  كه داده ها از آنجا ناشي شده اند استفاده مي كنيم. تاكيد مي كنيم الگويي كه در اين مرحله انتخاب مي شود آزمايشي است و به تجديد نظري كه بعدا در تجزيه و تحليل مي شود بستگي دارد.

در انتخاب الگو اصل امساك را در نظر مي گيريم، يعني الگوئي كه به كار برده مي شود بايد به كمترين تعداد ممكن پارامترها كه بطور قابل قبولي داده ها را مشخص مي كند نياز داشته باشد. از آلبرت انيشتاين نقل شده است كه »هر چيز بايستي تا جائي كه ممكن است ساده شود ولي نه ساده تر«.

بطور قطع الگو شامل يك يا چندين پارامتر است كه بايد مقاديرشان از سري مشاهده شده برآورد شود. برازش الگو پيدا كردن بهترين برآوردهاي ممكن پارامترهاي نامعلوم الگوي داده شده را شامل مي شود. محكهايي مانند كمترين مربعات و درستنمايي ماكزيمم را براي برآورد در نظر مي گيريم.

بررسي درستي الگو به تجزيه و تحليل كيفيت الگوئي كه ما تشخيص و برآورد كرده ايم مربوط مي شود. برازش الگو به داده ها تا چه اندازه مناسب است؟ آيا فرضهاي مربوط به الگو بطور معقولي صادق مي باشند؟ اگر عدم كفايتي پيدا نشود در اين صورت، فرض مي كنيم الگو كامل است و با استفاده از آن مي توان مقادير آينده سري را پيش بيني كرد. در غير اينصورت بر مبناي عدم كفايتي كه در الگو پيدا شده، الگوي ديگري را انتخاب مي كنيم. يعني بر مي گرديم به مرحله تشخيص الگو. بدين ترتيب سه مرحله را آنقدر دور مي زنيم تا يك الگوي قابل قبول پيدا كنيم.

نرم افزار ميني تب (Minitab):

چون محاسبات لازم براي هر مرحله در ساختن الگو مشكل است و براي رسيدن به نتيجه گاهي لازم است بارها مراحل فوق را انجام دهيم، از نرم افزارهاي آماري خصوصا ميني تب (Minitab) كه از نظر تحليل سريهاي زماني توانايي هاي بيشتري نسبت به ساير نرم افزارها برخوردار است استفاده مي شود. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد ميني تب لينک نرم افزار Minitab   و يا به آموزش تلفني، مشاوره، راهنمايي و تحليل با Minitab    مراجعه فرماييد.

براي مشاوره و آموزش تلفنی در خصوص سري هاي زماني و تفسير و تحليل آن با ما تماس بگيريد. برای اطلاعات بیشتر  لينک  (مشاوره و آموزش تلفنی ) را مشاهده نمایید.

 

 

به اطلاع شما محقق گرامي مي رساند دو کتاب ارزشمند در خصوص نرم افزار ميني تب در فروشگاه اينترنتي تحليل آماري اين شرکت به آدرس زير عرضه مي گردد. نام کتابها به  قرار زير است:

    تجزيه و تحلیل سریهای زمانی با نرم افزار مینی تب- مصطفي خرمي و دکتر بزرگنيا

    آمار کاربردي با ميني تب- محمودوند، پارسي، حسني

آدرس فروشگاه آنلاين کتابهاي تحليل آماري:   www.spss-iran.ir/eshop.ir

سري هاي زمانيTime Series

مطالب اين بخش از كتابهاي سري زماني استاد گرانقدر دكتر حسينعلي نيرومند اقتباس شده است.

تحليل سري هاي زماني

شيوه سفارش انجام تحلیل آماری با spss :

داده ها (در فايل اکسل)، پرسشنامه و سوالات يا فرضيات تحقيق (فرضيه هاي پايان نامه) خود را ايميل يا تلگرام نموده و تجزيه  تحليل آماري با spss    و نتيجه آزمون فرضيات را سه روز بعد دريافت نماييد.

فقط در صورتيکه استاد راهنما صحت آناليز آماري را تاييد نمود، تسويه حساب نماييد!! (بهترين شيوه ممکن تعامل با دانشجويان)

 

 

تحليلگر آماري مطمئن؛

داده هاي آماري، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل آماري و اطلاعات شخصي شما محرمانه تلقي خواهد شد.

ضمنا بدليل اعتقادي که به خدمات آماري سالم داريم، پايان نامه آماده يا تحقيق و پروژه آماري آماده براي فروش، ارائه نمي گردد.

 

سريهاي زماني ايستا:

بطور كلي يك سري زماني را »ايستا« گوئيم هر گاه تغيير منظمي در ميانگين و واريانس وجود نداشته باشد و تغييرات دوره اي اكيد حذف شده باشند. اغلب مايليم سري زماني را به يك سري ايستا تبديل كنيم.

 

اولين مرحله در تحليل:

اولين مرحله  در تجزيه و تحليل مجموعه اي از داده هاي اين است كه نمودار مشاهدات را نسبت به زمان رسم كنيم. اين كار اغلب مهمترين خواص يك سري مانند روند، فصلي بودن، ناپيوستگيها و مشاهدات دور افتاده را آشكار مي نمايد.

 

نكته:

نرم افزار ميني تب (minitab) در تجزيه و تحليل سريهاي زماني به صورت گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

نكته:

علمي ترين و با كيفيت ترين تجزيه و تحليلهاي آماري را از شركت اطمينان شرق بخواهيد. تسويه حساب نهايي پس از تاييد استاد راهنما .

 

نمودار ACF - اتورگرسيو در سريهاي زماني

داراي گريد مرکز آمار ايران، نماد ساماندهي، نماد اعتماد الکترونيک، تجربه 14 ساله

هر زماني و هر مکاني که به تحليلگر  SPSS براي فصل چهارم پايان نامه نياز پيدا نموديد، اين عبارت را گوگل کنيد:   شرکت آماري اطمينان شرق

خانواده اطمينان شرق:

 

سايت اصلي شرکت، انجام تحليل آماري با نرم افزار:

spss-iran.ir

 

سايت مدلسازي معادلات ساختاري با ليزرل و آموس:

lisrel.ir

 

سايت تحليل اقتصادسنجي با ايويوز و Microfit:

eviews-iran.ir

 

سايت مدل يابي معادلات ساختاري با Smart Pls:

smartpls.ir

 

سایت انجام تحلیل سلسله مراتبی و مقايسات زوجي:

expertchoice.ir

فرآيند انجام تحليل آماريفرآيند انجام تحليل آماري

جايزه داريد! اگر مطمئن تر از ما در  موضوع تحليل آماري با SPSS يافتيد!!  :

1- گواهينامه صلاحيت شرکت آماري از مرکز آمار ايران

2- نماد اعتماد الکترونيک

3- نماد ساماندهي

نمادهاي فوق را در تمام صفحات سايت مي توانيد ببينيد.

تمـاس با مشاور و تحليلگر آماري SPSS (پاسخگويي به تماس ها و تلگرام ها توسط خانم دهقان)

تلگرام سفارش تحليل09198180991  يا  @dehghan_hadise   (تلگرام را بهترين وسيله ارتباطي مي دانيم)

ايميل :  mojtaba.farshchi@gmail.com          -    تلفن ثابت در تهران: 02188247683

تلفن دفتر مشهد: 05137410739  -  همراه داراي تلگرام: 09198180991

تلفن ثابت سفارش تحليل در شهر تبريز (غرب کشور):      04136610647

تلفن ثابت قبول تحليل در شهر بيرجند (جنوب کشور):      05632232526   - کانال تلگرام@spss_iran

براي دريافت مشاوره آماري، بسته مشاوره تلفني و تلگرامي spss را دريافت نماييد.

دفتر شرکت: مشهد، بلوار قرني، چهارراه مجد، ساختمان فروردين، واحد 406 (لطفا مراجعه با هماهنگي- از طريق ايميل و تلگرام به سراسر ايران خدمات مي دهيم. بعد از تاييد تحليل اوليه ارسالي، تسويه حساب نماييد!).

دانلود

کلیپ کوتاه معرفی این شرکت آماری را ببینید:

 

می توانید با کلیک بر روی آیکن مربوطه به صورت تمام صفحه مشاهده نمایید.

اصالت يک وب سايت را با گواهي هاي قانوني آن مي توان سنجيد


logo-samandehi

شرکت آماري تاييد صلاحيت شده توسط مرکز آمار ايران