کتابهای آماری

در این بخش به عرضه کتابهای الکترونیکی در زمینه نرم افزار SPSS و تحلیل آماری می پردازیم.

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید

نمایش یک نتیجه

کليک کنيد: پاسخگويي تلگرامی