Text Box:

اين آزمون براي مقايسه چند گروه از نظر ميانگين رتبه هاي آنهاست و معلوم مي‌كند كه آيا اين گروهها مي‌توانند از يك جامعه باشند يا نه؟ مقياس در اين آزمون بايد حداقل رتبه اي باشد. اين آزمون متناظر غير پارامتري (ناپارامتريک) آزمون F است و معمولا در مقياسهاي رتبه اي به جاي F به كار مي‌رود و جانشين آن مي‌شود (چون در F بايد همگني واريانسها وجود داشته باشد كه در مقياسهاي رتبه اي كمتر رعايت مي‌شود).

آزمون فريدمن براي تجريه واريانس دو طرفه (براي داده هاي غير پارامتري) از طريق رتبه بندي به كار مي‌رود و نيز براي مقايسه ميانگين رتبه بندي گروههاي مختلف.

تعداد افراد در نمونه ها بايد يكسان باشند كه اين از معايب اين آزمون است. نمونه ها بايد همگي جور شده باشند.

 

 

براي مشاوره و آموزش تلفني در خصوص آزمون فريدمن با ما مي توانيد تماس بگيريد. برای اطلاعات بیشتر  لينک  (مشاوره و آموزش تلفنی ) را مشاهده نمایید.

آزمون فريدمن

آزمون فريدمن (Friedman Test)

شيوه سفارش انجام تحلیل آماری :

داده ها (در فايل اکسل)، پرسشنامه و سوالات يا فرضيات تحقيق (فرضيه هاي پايان نامه) خود را ايميل نموده و تجزيه و تحليل آماري با spss   و آزمون فرضيات را دو روز بعد از طريق ايميل دريافت نماييد.

فقط در صورتيکه استاد راهنما صحت آناليز آماري را تاييد نمود، هزينه انجام کار و تحليل آماري را پرداخت نماييد.

 

 

نكته:

آزمون فريدمن از گروه آزمونهاي ناپارمتري يا ناپارامتريک در علم آمار است.

تحليلگر آماري مطمئن؛

داده هاي آماري، پرسشنامه، پروپوزال، تحليل آماري و اطلاعات شخصي شما محرمانه تلقي خواهد شد.

ضمنا بدليل اعتقادي که به خدمات آماري سالم داريم، پايان نامه آماده يا تحقيق و پروژه آماري آماده براي فروش، ارائه نمي گردد.

 

توافق براي مشاوره آماري در شروع يك پژوهش:

با توجه به اينكه صحت و اعتبار نتايج يك پژوهش به انجام دقيق و اصولي تمامي مراحل آن بستگي دارد، شركت اطمينان شرق آمادگي دارد از زمان شروع يك پژوهش يا تحقيق ميداني ، يعني از زمان تهيه پرسشنامه و نمونه گيري اوليه تا زمان نتيجه گيري و تحويل پروژه ، خدمات تخصصي آماري را به محققان ارائه نمايد.

شــــــــرکت

مشــــــاوره

آمــــــــــاري

اطـمـيـنــــان

شـــــــــــرق

در هر جاي ايران (تهران يا ساير شهرها) و يا هر نقطه از دنيا كه هستيد و براي پايان نامه و يا تحقيق (پروژه) خويش به تحليلگر نرم افزار  SPSS و يا تجزيه و تحليل داده هاي آماري با ساير نرم افزارهاي آماري نياز داريد، مي توانيد با ما تماس بگيريد.

تمـــــــاس با مشاور و تحليلگر آماري (پاسخگويي به تماس ها و ايميل ها توسط خانم دهقان): 

همراه: 09198180991(ويژه تهران) - 09158193379 (سایر استانها)- تلفن ثابت: 05137410739

ايميل ها :  mojtaba.farshchi@gmail.com    -       mojtaba_farshchi@yahoo.com

شماره پيامک شرکت تحليل آماري :   3000491029

تحليل آماري يا نرم افزارهاي Spss , Eviews , Sas , Expert choice , R ؛

تحليل عاملي و مدل معادلات ساختاري  با Lisrel , SmartPls , Amos ؛  داده کاوي (Data Mining)؛

آزمون فريدمن

Friedman Test

تجزيه و تحليل آماري با spss
Form Object