سفارش تحلیل آماری: 10 توصیه و نکته مهم و حیاتی

فهرست1- میزان اهمیت رضایت مشتری برای تحلیلگران متفرقه ؟2- میزان تخصص و سواد تحلیلگر SPSS ؟3-و تلفن های شما  به تحلیلگر آماری دیگر پاسخ داده نمی شود !!4- رفع نقص تحلیل spss توسط تحلیلگر دیگر5- تحلیلگر آماری بهتر است جایی باشد که بتوانم حضوری بروم !؟6- مساله زمان انجام کارمثالی برایتان می زنم7- پشتیبانی بعد … ادامه خواندن سفارش تحلیل آماری: 10 توصیه و نکته مهم و حیاتی