مصطفی خرمی

مصطفی خرمی تحلیلگر شرکت آماری اطمینان شرق

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی در رشته آمار از دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد

 

سوابق کاری و سمت در شرکت

  • مولف کتاب “تجزیه و تحلیل سری های زمانی با نرم افزار مینی تب” ، نشر سخن گستر، ۱۳۸۶ (قابل ذکر است امکان خریداری کتاب بر روی فروشگاه وب سایت این شرکت آماری به آدرس www.spss-iran.ir/eshop.php فراهم است.
  • تحلیلگر و مدرس نرم افزار spss
  • مدرس درس تحلیل آماری دانشگاهها (به صورت خصوصی یا گروهی)
  • انجام تحلیل های اقتصاد سنجی با نرم افزار EViews