آزمونهاي آماري spss

نمایش یک نتیجه

آزمون t استیودنت

25,000 تومان35,000 تومان

انتخاب گزینه ها
حراج!