مقالات و آزمون ها

در این بخش می توانید، مقالات مرتبط با تجزیه و تحلیل spss و همچنین آزمون های آماری، با هدف آموزش شیوه تحلیل با نرم افزار اس پی اس اس و نکات مرتبط با این بحث را مطالعه و رایگان دانلود نمایید.

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
نمونه گیری

نمونه گیری چیست؟ نمونه گیری یعنی اینکه بخش کوچکی از جامعه آماری را بررسی نموده و نتایج آنرا به کل جامعه تعمیم دهیم. ضرب المثل رایج در میان مردم که به نمونه گیری اشاره دارد این است: “مشت نمونه خروار است”. زیرا به عنوان مثال یک مشتی که شما به تصادف از میان یک خروار گندم […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
روایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد (پایایی یا Reliability)  و همچنین اعتبار (روایی یا Validity) یک پرسشنامه یا ابزار اندازه گیری، از موضوعات بسیار مهم در امر جمع آوری اطلاعات و مشاهدات می باشد و لازم است با روشهای آماری اثبات شود که پرسشنامه استفاده شده در پایان نامه ما پایا و روا است. حال اینکه پایایی و روایی […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
پایایی پرسشنامه

آزمون کرونباخ آلفا برای بررسی قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه ضریب کرونباخ آلفا برای سنجش میزان هماهنگی درونی نگرش ها، قضاوتها و معیارها در یک پرسشنامه به کار می‌رود. این روش یکی از روشهای محاسبه پایایی پرسشنامه می باشد. نتیجه این آزمون شرط اساسی برای تایید پرسشنامه می باشد. این آزمون که حاصل آن یک […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
مقالات آماری

آموزش تحلیل آماری در این صفحه، عنوان و لینک مطالب و مقالات تحلیل آماری آمده است. عنوان و لینک موضوعات تحلیلی مطالب مهم مرتبط با تحلیل آماری با spss در سایت قبلی به قرار زیر می باشد: برآورد زمان و هزینه خدمات تخصصی آماری با spss خدمات رایگان spss درباره خدمات آموزشی نرم افزار spss […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
spss فصل چهار

نگارش فصل ۴ پایان نامه ارشد در این مبحث در خصوص فصل چهارم پایان نامه و شیوه نگارش آن صحبت خواهیم نمود. فصل ۴ ام در اغلب پایان نامه ها (خصوصا پایان نامه هایی که از پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرها استفاده نموده و تحقیق پیمایشی دارند) همان فصل تحلیل آماری است که در آن […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
کليک کنيد: پاسخگويي تلگرامی