در منوی محصولات این سایت ویدئوهای آموزشی ارزشمندی با قیمت مناسب در زمینه تحلیل آماری خواهید دید
برای سفارش انجام فصل 4 پایان نامه با نرم افزار SPSS یا سایر نرم افزارهای آماری از طریق لینک پایین صفحات سایت برای ما پیام بفرستید
“اطمینان شرق” یک شرکت آماری دارای گرید مرکز آمار ایران، نماد اعتماد الکترونیک و تجربه 14 ساله است
مراقب برخی افراد سودجو که بدون داشتن تخصص آماری اقدام به قبول سفارش تحلیل با SPSS می کنند، باشید …
…. این افراد، پس از اخذ وجه قادر به پشتیبانی تا زمان دفاع پایان نامه و رفع ایرادات اساتید نیستند و به تماس های شما پاسخ نخواهند داد !! …..
…. این اشخاص اکثرا فاقد تلفن ثابت و آدرس دقیق دفتر کار بوده و هیچ نوع نظارتی از جانب نهادهای قانونی کشور را نپذیرفته اند.
@جایزه دارید اگر مطمئن تر از ما یافتید ! @

مقالات و آزمون ها

در این بخش می توانید، مقالات مرتبط با تجزیه و تحلیل spss و همچنین آزمون های آماری، با هدف آموزش شیوه تحلیل با نرم افزار اس پی اس اس و نکات مرتبط با این بحث را مطالعه و رایگان دانلود نمایید.

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
نمودار مسیر

.     فهرست مطالب  (کلیک تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود): انواع همبستگی بین متغیرها ۱- ضریب همبستگی (تحقیق همبستگی دو متغیری) ۱-الف- ضریب همبستگی پیرسون با مثال ۱-ب- تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فرضیه ۲- تحلیل رگرسیون ۲-الف- روشهای ورود متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون ۳- تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی ۳- […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
نمونه گیری

.     فهرست مطالب  (کلیک کنید تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود): نمونه گیری چیست؟ خطای نمونه گیری ۱- روش های نمونه گیری احتمالاتی ۱-۱- نمونه گیری تصادفی ساده ۲-۱- نمونه گیری طبقه ای ۳-۱- نمونه گیری خوشه ای ۴-۱- نمونه گیری چند مرحله ای ۵-۱- نمونه گیری سیستماتیک ۲- تعیین حجم […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
روایی پرسشنامه

.   فهرست مطالب  (کلیک کنید تا مرور گر به آن نقطه از صفحه برود): فیلم بیان مفهوم پایایی و روایی ۱- انواع روش های بررسی پایایی پرسشنامه یا  قابلیت اعتماد ۱- الف) اجرای دوباره آزمون یا روش باز آزمایی ۱- ب) روش موازی یا استفاده از آزمون های همتا ۱- ج) روش تنصیف (دو […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
پایایی پرسشنامه

آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه SPSS ضریب کرونباخ آلفا برای سنجش میزان هماهنگی درونی نگرش ها، قضاوتها و معیارها در یک پرسشنامه به کار می‌رود. این روش یکی از روشهای محاسبه پایایی پرسشنامه می باشد. نتیجه این آزمون شرط اساسی برای تایید پرسشنامه می باشد. این آزمون که حاصل آن یک […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
مقالات آماری

در این صفحه، عنوان و لینک مطالب و مقالات تحلیل آماری آمده است. عنوان و لینک موضوعات تحلیلی مطالب مهم مرتبط با تحلیل آماری با spss در سایت قبلی به قرار زیر می باشد: برآورد زمان و هزینه خدمات تخصصی آماری با spss خدمات رایگان spss درباره خدمات آموزشی نرم افزار spss عنوان و لینک […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
spss فصل چهار

نگارش فصل ۴ پایان نامه ارشد در این مبحث در خصوص فصل چهارم پایان نامه و شیوه نگارش آن صحبت خواهیم نمود. فصل ۴ ام در اغلب پایان نامه ها (خصوصا پایان نامه هایی که از پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرها استفاده نموده و تحقیق پیمایشی دارند) همان فصل تحلیل آماری است که در آن […]

اگر مطلب را برای دوستان خود مفید می بینید، در شبکه های اجتماعی منتشر نمایید
کليک کنيد: ارتباط با پيام رسان سروش