مقالات آماري

در این بخش می توانید، مقالات مرتبط با تجزیه و تحلیل spss، با هدف آموزش شیوه تحلیل با نرم افزار اس پی اس اس و نکات مرتبط با این بحث را مطالعه و رایگان دانلود نمایید.

مقالات آماری

آموزش تحلیل آماری در این صفحه، عنوان و لینک مطالب و مقالات تحلیل آماری وب سایت قبلی شرکت آمده است. این مقالات با وجود اینکه قدمت صفحات برخی از آنان بیش از پنج سال است، اما همچنان مورد بازدید و علاقه دانشجویان و محققان قرار دارند. ضمن اینکه همچنان بروز رسانی محتوای آنها در دستور […]

spss فصل چهار

نگارش فصل ۴ پایان نامه ارشد در این مبحث در خصوص فصل چهارم پایان نامه و شیوه نگارش آن صحبت خواهیم نمود. فصل ۴ ام در اغلب پایان نامه ها (خصوصا پایان نامه هایی که از پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرها استفاده نموده و تحقیق پیمایشی دارند) همان فصل تحلیل آماری است که در آن […]